Vet vi vad bilderna föreställer?

Rätt förvarade kan bilder bestå i hundratals år. Men vet vi vad de föreställer? Ibland finns anteckningar på baksidan av en bild. Annars kanske all information är bortglömd på mindre än en generation. Om vi tillgängliggör våra bilder på Internet så kan hela världen vara med och tillföra eller rätta information om våra bilder. Sockenbilder är ett bra verktyg för detta.

På varje bildsida kan man med ett klick öppna ett formulär för att lämna eller rätta uppgifter om den bild man tittar på.