Överlåtelse av bilder

Överlåtelse av foton-kontrakt 
Här nedan visas ett exempel på kontakt för 399 bilder: