Medlemsbrev 2 2015-12-01

Hej alla Sockenbildare!

Här kommer lite aktuell information från föreningen.

Årsmötet genomfördes på Lindegården i Lindefallet 25 november 2015.

Mötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse som varit utskickad och revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet med anmärkning om det försenade årsmötet.

Årsavgiften beslutades bli oförändrad 1000 kr/år och förening. Styrelsen gavs efter diskussion i uppdrag att till nästa år fundera på avgiftens storlek i förhållande till mängden bilder på respektive förenings hemsida.

Årsavgiften för 2015 (1000 kr/förening) kommer att faktureras efter årsmötet.

Valberedningen föreslog att styrelsen skulle bestå av fem ordinarie ledamöter med fyra ersättare och att styrelsen skall kunna arbeta mer digitalt framöver.

Årsmötet följde valberedningens förslag och gav i uppdrag till styrelsen att justera stadgarna på denna punkt.

En viktig förutsättning för en väl fungerande digital kontakt är att alla e-postadresser och telefonnummer är korrekta och uppdaterade. OBS! Viktigt att medlemsföreningarna meddelar aktuella/eller förändrade uppgifter till Sockenbilder.

Med detta medlemsbrev kommer en lista i bilaga, på aktuella e-postadresser (som vi nu kollat från Sockenbilder) till alla medlemsföreningar.

Ni får även en aktuell lista på e-postadresser till styrelsen.

Styrelse:

Ordförande Eva Edström eva.edstrom@lindefallet.com

Vice ordförande Sören Nilsson soren.ilsbo@gmail.com

Kassör Karl-Arne Zeider karlarne88z@gmail.com

Ledamot Jan-Åke Malmqvist janake@dellencat.se

Ledamot Tore Berglin tore.berglin@gmail.com

Ersättare Lars Östberg lars-ostberg@telia.com

Brita Nilsson britanilsson.farila@hotmail.se

Rune Brolin runebrolin@hotmail.com

Kjell Hermansson kjell.hermansson@edu.hudiksvall.se

Revisorer :

Torbjörn Bodare etb42@hotmail.com

Gunnar Hansson gunnar_hansson@yahoo.se

med

Ingrid Andersson som ersättare.

Valberedning:

Örjan Tjärnström orjan.tjarnstrom@tele2.se

Anders Martinsson anders@martinsson.st

Birgitta Persson persson.ab@telia.com

Årsmötet beslutade även att flytta fram datum för årsmötet till att vara före den 1 maj, varje år. Även detta görs justering i stadgarna av styrelsen.

Teknikgrupp

Jan-Åke Malmqvist janake@dellencat.se

Sören Nilsson soren.ilsbo@gmail.com

Hans Ekbrink hans.ekbrink@telia.com

Kjell Rudolphi kjell.rudolphi@telia.com

Teknikgruppen hanterar tekniska datafrågor och kontakter med webbhotell.

Vårt webbhotell är för närvarande Internetport i Hudiksvall. Detta sedan ägarförhållanden ändrats i IT-staden där vi låg förut.

– Hans Ekbrink tog upp synpunkter på teknisk support och frågorna skickades, efter diskussion på årsmötet, till teknikgruppen.

– Jan-Åke Malmqvist, vill att föreningen Sockenbilder funderar på lösning av långtidslagringen av våra högupplösta bilder och föreslog ett alternativ. Frågan skickades vidare till styrelsen.

Utbildning

Kontakta Sockenbilders styrelse om Ni känner behov av hjälp/introduktion med bildhantering och Er egen föreningssida.

Nya tag!

Nu tar Sockenbilder nya tag med ett modernare digitalt arbetssätt som kommer att göra vår information och våra kontakter aktuellare och snabbare.

Lycka till ute i alla föreningar. Hälsningar Eva Edström