K-samsök och Kringla

Obs! Denna funktion har nu upphört pga att vi inte kom till skott med hur vi skulle licensiera våra bilder. Vi har ett omtag nu genom projektet Sockenbilder 2.0 våren 2023.

Samtliga hembygdsföreningar som är med i Sockenbilder skördas nu av K-samsök!
Provkör här: www.kringla.nu
Läs mer: http://ksamsok.wordpress.com/
och här: http://www.k-blogg.se/2010/03/16/gastblogg-skordetider-for-sockenbilder-se/

K-samsök är en webservice som öppnades i beta-version 2009 under ledning av regeringens museikoordinator. Syftet med K-samsök är att göra kulturarvet tillgängligt för tillämpningar på webben. En lång rad museer deltar i projektet, liksom företrädare för arkiv och bibliotek. Tjänsten ska stödja hela ABM-sektorn och gör kulturarvsdata tillgängliga såväl via söktjänster som på den s k Semantiska webben.
Projektet drivs av Riksantikvarieämbetet i samarbete med en rad an