Medlemsbrev

Medlemsbrev ett Edit
Orgnr. 802431-8787 Bankgiro 347-8195 Medlemsbrev ett 2014-06-03

Hej alla medlemsföreningar i Sockenbilder! Här kommer lite information. Årsmöte 30 mars, hade vi årsmöte i Bjuråker och avtackade Åsa Fernström för hennes år som ordförande i styrelsen. Åter kom en nygammal ordförande som skriver detta brev till Er. Sören Nilsson, Ilsbo kvarstår som vice ordförande. Se bifogad kontaktlista. Av verksamhetsberättelsen för 2013 framgår att det totalt finns närmare 65 000 bilder utlagda på nätet och att ca 700 000 besökare hittills besökt våra sidor. Ett mycket imponerande resultat. Under året har Sockenbilder bytt webbhotell till IT- staden i Hudiksvall. Årsavgiften blev oförändrad 1000 kr/medlemsförening. Varje hembygdsförening har möjligheter att skaffa annonsintäkter via lokala företag eller enskilda. Dessutom kan man köpa annonsplats på vår förstasida. Flera föreningar har egna bildträffar och berättarkvällar där man ser på bilder och berättar egna minnen eller kommer med bilder och information. Exempel på detta är Enångers Hembygdsförening som i samarbete med Röda Korset har bildträff varje onsdag med uppehåll för jul och sommar. Andra är Hudiksvall med sina berättarkvällar och bildgrupp varje vecka. Styrelsemöte Den 6 maj hade Sockenbilder styrelsemöte i Hudiksvall. Då bestämde vi bland annat att åka ut till våra medlemsföreningar för att ha en dialog om aktuella frågor. Vi kombinerar dessa träffar med ledningsgruppsmöten eller styrelsemöten. Plan för besök Augusti v 35 Ledningsgruppsmöte i Enånger (kallelse kommer) + träffa styrelsen i Enånger September v 39 Besök Idenor Styrelsemöte Oktober v 44 Besök Norrbo November 48 Besök Rogsta December Styrelsemöte Ledningsgrupp – återkommer med kallelse Kommande besök i avdelningarna prioriteras enligt följande ordning: Våren 2015 Harmånger Hassela Jättendal Delsbo Ilsbo Bjuråker Njutånger o.s.v. Vid extra behov kan vi tidigarelägga besök om Ni kontaktar oss. På styrelsemötet i Hudiksvall var Dan Lorén, bildansvarig på Länsmuseet i Gävle inbjuden och för att samtala om bildrättigheter. Något vi kommer att ta upp med Er ute i föreningarna då vi kommer på besök. Med vänlig hälsning och önskan om en trevlig sommar! Eva Edström Sockenbilder