Medlemsbrev 3 2016-01-18

Medlemsbrev 3 – Sockenbilder firar 10 år!

Hej och god fortsättning på det nya året!

Vi fortsätter den viktiga kulturgärning som Ni i hembygdsföreningarna bidrar till genom att digitalisera bilder. Vi skriver lokal historia !

Det har nu gått 10 år sedan vi började med den gemensamma föreningen Sockenbilder. I januari 2006 bjöd Forsa Hembygdsförening in till det första mötet och mycket har hänt sedan dess.

Det senaste året har vi t.ex. börjat mötas mer digitalt via e-post och styrelsen kan ta beslut digitalt. Det är en passande utveckling i en förening som sysslar med digitala bilder. Det underlättar kontakter, information och ger möjlighet till snabba beslut oavsett geografiska avstånd mellan oss och våra föreningar.

Den personliga kontakten behövs ändå och Sockenbilder strävar efter att förutom årsmötet anordna minst ett möte med ledningsgruppen per år.

Ledningsgruppen kallas nu, onsdag den 27 januari, kl. 18.30 till möte på Enångers Bygdegård. Det blir bland annat information om uppdatering av hemsidan och ett digitalt studiematerial. Se separat kallelse.

För att nå ut med information däremellan sänder vi medlemsbrev med aktuellt.

Årsmötet planeras bli under april månad 2016. Vi återkommer med datum och kallelse när tid och plats bestämts på ledningsgruppens möte.

Vid årsmötet hoppas vi kunna presentera ett aktuellt digitalt studiematerial om hur man jobbar med Sockenbilder. Det kommer att göra det möjligt för Er i föreningarna att själva genomföra studiecirklar eller studera materialet enskilt för att få kunskap om hur man skannar och lägger in bilder på den egna hembygdsföreningens sida.

Välkommen till ledningsgrupp!

För Er som har för långt till Enånger, kommer det ett referat digitalt efter mötet.

Eva Edström, Sockenbilder