Om Sockenbilder

Från 1 mars 2006 kör vi projektet Sockenbilder. Under uppbyggnadstiden hade Sockenbilder stöd från Statens Kulturråd, Hudiksvalls Sparbank , Hudiksvalls Kommun och hembygdsföreningarnas egna pengasatsningar.En liten sammanfattning:

  • Vi har bildat en stark samarbetsorganisation med hembygdsföreningar. Föreningarna har var sin representant i en ledningsgrupp. Dessutom har vi bildat den idéella föreningen Sockenbilder, med en styrelse på 5 personer som har det operativa ansvaret.
  • Programvaruutveckling och teknik är en viktig och tung del i detta projekt. Målet är att med standardtekniker och gratis programvara framtidssäkert kunna lagra digital information. Till en början är det bilder och informationen om bilderna som registreras och lagras. Det filformat som vi valt för informationen är xml som är en vedertagen standard i alla datorplattformar både för lagring och kommunikation. Det innebär att man inte är låst till vårt system i framtiden. Eftersom vi valt standardformatet xml så kan man föra över data enkelt till andra system för t.ex. visning och redigering. Vill man mata in det i en relationsdatabas så är det även möjligt. XML skiljer hela tiden på data och visning.  De applikationer som vi utvecklar för inmatning och visning av bilder och information om bilderna ska ligga på respektive hembygdsförenings hemsidesserver. Ingen installation behövs i någons dator utan allt görs med den vanliga webbläsaren och internet. Alla bilder läses in och utvalda bilder publiceras efter hand på internet i en visningsmodul. Funktioner för att lämna information där.
    Nya bilder och information matas in genom en modul som är lösenordsskyddad och redigering av uppgifter görs även där. Detta kan göras från vilken dator som helst av de personer respektive styrelse ger behörighet. Överst på denna sida har du länkar till alla hembygdsföreningarna som är med i projektet hittills.
  • Vi börjar nu med våra bilder men vi har även beslutat utveckla en modul för föremålsregistrering och andra typer av samlingar och att dessa olika samlingar ska kunna matas in i förenings hemsida och göra den spännande och levande för att locka till ett samarbete t.ex. med våra skolelever. Även den egna föreningens medlemmar och besökare från när och fjärran ska kunna lockas och ha glädje med denna teknik.
  • Det är möjligt att göra olika Skolprojekt. Syftet är att utveckla i första hand fotoapplikationen för att locka elever vid våra skolor att forska om våra bilder. Det eleverna redovisar i form av berättelser om bilderna och därmed om vår hembygd kan samlas i en form av faktabas om hembygden som byggs på år efter år. Hela arbetet bygger på ett organiserat samarbete mellan repektive skola och närmaste hembygdsförening. Vi har fått positiv respons från Lärande och Kulturnämnden.
  • Vi erbjuder nu övriga hembygdsföreningar denna teknik. Kostnaden är inte större än att driva en lite större hemsida. Kontakta vår ordförande Eva Edström på matsjonseva@gmail.com

En av våra äldsta bilder:

Skollärare Erik Mickelsson med en skolklass någon gång på kanske 1870-talet
Från Enångers applikation. Mer om denna bild, Klicka här!Projektet Sockenbilder i Hudiksvalls Kommun.

Vid ett möte den 16 januari 2006 beslutade närvarande representanter från så gott som alla hembygdsföreningar inom Hudiksvalls Kommuns geografiska område att gå ihop i ett projekt för att med gemensamma krafter ta vara på alla de bilder som föreningarna har liggande i form av glasplåtar, mjuka negativ och pappersbilder.
Bilderna ska registreras, inskannas med hög kvalité till elektroniska kopior samt publiceras på respektive förenings hemsida på ett tillgängligt sätt för att många ska kunna hjälpas åt för att samla information om bilderna. Både den elektroniska kopian, informationen om bilderna samt originalbilden ska sedan förvaras för långsiktig hållbarhet.

Följande föreningar är med i projektet:

HÄLSINGLAND

Nordanstigs Kommun

Bergsjö Hembygdsförening, Gnarp Hembygdsförening, Harmångers Hembygdsförening, Hassela Hembygdsförening, Ilsbo Hembygdsförening och Jättendals Hembygdsförening.

Hudiksvalls Kommun

Bölans Hembygdsförening, Bjuråkers Hembygdsförening, Delsbo Hembygds och Fornminnesförening, Enångers Hembygdsförening, Forsa Sockens Hembygdsförening, Högs Sockens Hembygdsförening, Hälsingtuna Hembygdsförening, Idenors Hembygdsförening, Långvinds Bruksmiljöförening, Njutångers Hembygdsförening, Norrbo Hembygdsförening, Rogsta Hembygdsförening och Hudiksvalls Hembygdsförening.

Ljusdals Kommun

Färila Hembygdsförening

SMÅLAND

Västerviks kommun

Odensvi Hembygdsförening