Välkommen

Boka in Sockenbilders årsmöte onsdagen den 20 mars 2024 kl. 13.00 Enångers Bygdegård eller digitalt.

Sockenbilders årsmöte den 20 mars 2024 kl 13, Enångers bygdegård.
Innan årsmötets början presenteras alla närvarande och deltagande via internet
och serveras kaffe med smörgås.

DAGORDNING  Å R S M Ö T E  i Enånger 20 mars 2024
1. Val av mötesledare, sekreterare och två justerare
2. Godkännande av årsmötets kallelse
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Närvarolistan fastställdes som röstlängd. En röst per medlemsförening
5 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2023
6. Godkännande av Resultat- och balansräkningen för år 2023
7. Revisorernas berättelse för 2023
8. Kassören och styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.
9. Fastställande av årsavgift samt styrelseersättningar./ reseersättningar
10. a) beslut om styrelsens storlek, antal ledamöter.
Enligt stadgarna 5 ordinarie ledamöter och tre ersättare
b) Val av sockenbilder ordförande för 1 år
c) Val av övriga ledamöter, sekr, kassör
d) Val av suppleanter
e) Val av två revisorer och en ersättare
11. Val av valberedning
12. Genomgång av inventarieförteckning, statistik och behov att förnya hjälpmedel
13. Hur skall utbildningsverksamheten återinföras, kort rapport
14. Rapport om genomförd uppgradering av lagringsmöjligheten Jan-Åke
15 Övriga frågor QR-kod för att samla in medel Jan-Åke
16. Mötets avslutning.

Den sammankallande hälsar alla välkomna till nya verksamhetsåret 2024!
Digital möteslänk     https://meet.jit.si/Sockenbilder     (länk öppen kl. 12- 16)
_______________________________________________________________________________________

Sockenbilder är en förening som ägs och drivs av hembygdsföreningar  och startade 2006 i Forsa, Hudiksvalls kommun i Hälsingland. Vi välkomnar andra hembygdsföreningar som känner att det är viktigt att digitalisera och spara hembygdsbilder till kommande generationer.

Sockenbilders är alternativet för de hembygdsföreningar som vill rädda sina gamla bilder och publicera dem på internet och låta allmänheten utan avgift eller licens ta del av bilderna. På så sätt kan allmänheten engageras i den viktiga processen att samla och rätta uppgifter om bilderna. De hembygdsföreningar som är med behöver inte lämna ifrån sig bilderna eller rättigheterna till någon annan på något sätt.

Sockenbilders teknik är utvecklad av hembygdsföreningar för hembygdsföreningar och ägs av de hembygdsföreningar som är med i Sockenbilder ideell förening. Kostnaden att vara med är 1000 kronor per år.

Här till höger finns direktlänkar till våra medlemsföreningars bildsamlingar. Vill du söka i samtliga föreningars finns två alternativ i rutan till höger. Dels via Google och dels med hjälp av Kringla som drivs av Riksantikvarieämbetet.
Det finns nu över 78 000 bilder inlagda i Sockenbilder.