Frågor och svar.

Frågor och svar.
Frågor och svar om Sockenbilder.

Vad är Sockenbilder?
Sockenbilder är en ideell förening bildad för att hjälpa Sveriges hembygdsföreningar att rädda och publicera sina gamla bilder på Internet. Föreningen har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. ”Sockenbilder” är även ett koncept att jobba med enkel teknik och med den lokala hembygdsföreningen som ansvarar och driver sitt bildprojekt.

Vad gör man med bilderna?
En hembygdsförening eller en grupp föreningar skannar in bilder med så hög upplösning som möjligt för att skapa en digital kopia av hög kvalité för att spara för framtiden samt för att vara en säkerhetskopia för originalbilden. Originalbilden läggs i syrafria påsar och förvaras sedan i det bästa arkiv som finns att tillgå. En lågupplöst bildfil läggs sedan ut på Internet. Varje hembygdsförening har en egen bildsamling som kan omfatta såväl eget material som bilder som tillhör privatpersoner eller motsvarande.

Är det bara bilderna som läggs ut på Internet?
Nej, tillsammans med bilden publicerar vi så mycket text som möjligt om bilden och vad den föreställer.

Hur får ni information om vad bilden föreställer?
Vi publicerar bilderna och informationen publikt på Internet, dvs det är gratis och tillgängligt för hela världen att ta del av varje hembygdsförenings bilder och text om bilderna. Om någon har information att lämna om en bild så finns det ett lättfattligt formulär vid varje bild som man som besökare kan fylla i och den informationen går sedan som e-post till den i hembygdsföreningen som är utsedd som ansvarig att lägga in nya uppgifter.

Är det krångligt att lägga in bilder och uppgifter?
Nej det är enklare än att betala räkningar via Internet och mycket roligare! När man har skannat och i sin dator gjort den lågupplösta bildfilen (jpg och ca 50 kB stor) så loggar man in med sitt hemliga lösenord från vilken dator som helst som har anslutning till Internet. Man behöver inte ha någon särskild programvara installerad i sin dator utan man gör allt jobb med den vanliga webbläsaren. Sedan skickar man upp den bilden till sin förenings mapp på www.sockenbilder.se och i nästa moment gör man en ny post genom att fylla i ett formulär med det man vet om bilden. Detta formulär fyller men sedan i mer information efter hand från besökare.

Måste man ladda hem och installera uppdateringar själv?
Nej! Applikationen är helt webbaserad. Eventuella uppdateringar sköter Sockenbilder på servern.

Vilken databas används?
Vi använder ingen databas i traditionell mening utan all information sparas i en textfil som är uppmärkt på ett viss sätt så det blir en XML-fil. En XML-fil kan se ut så här i sin enklaste utformning:
<bilder>
<nr> 1 </nr>
<nr> 2 </nr>
</bilder>
XML står för eXtensible Markup Language dvs utbyggbart uppmärkningsspråk. XML är en vedertagen standard för datautbyte idag och är fritt och gratis. Vår ”databas” kostar alltså inget. Läs mer på http://www.w3schools.com/xml/default.asp

Klarar den verkligen stora datamängder?
Den förening som lagt in flest bilder har nu 14500 bilder inlagda. Och vi ser inte att sökning och visning blir långsammare med så stora mängder bilder. Vi har heller inga problem med att ”databasen” hänger sig.

Hur presenterar ni alla dessa bilder?
På varje förenings startsida finns en detaljerad karta med bynamn och liknande som är klickbara. Klickar man där så letar vår interna sökmotor fram de bilder som har det namnet inskrivet i xml-filen. Vidare finns det ett antal förslag på motivkategorier och liknande som man kan klicka på. Naturligtvis finns möjlighet att fritextsöka, t.ex. söka på namn.

Sökbarhet.
Vi har kontakt med K-samsök som RAÄ håller på att utveckla för kultursverige och vår teknik är färdig för att kunna ingå i K-samsök. Vi uppfyller även ett annat av grundkraven för att kunna ingå i K-samsök: våra data är publika och gratis. Ska man kunna sökas med hjälp av K-samsök får inte samlingarna vara avgiftsbelagda.

Har ni många besökare?
Vi räknar antal besök vi har på respektive förenings startsida och sedan i mars 2007 har vi totalt haft i storleksordningen 300 000 besök. Genom att man kan starta på en karta över sin hemsocken så har vi många lokala besökare som även hjälper till att lämna och rätta uppgifter om bilderna.

Är all teknik i försöksstadiet?
Nej! Vi har kört ute på Internet sedan i mars 2007 och nu finns totalt ca 70000 (januari 2016)  bilder utlagda på nätet i våra 21 hembygdsföreningar som är anslutna. Vi har inte haft ett enda ”databasstopp”.

Publicerar ni alla bilder?
Nej! Men vi tar hand om och registrerar alla bilder. Olämpliga bilder t.ex. bilder på lik, naket osv. publiceras inte och detta gör genom att skriva ett ”nej” i fältet ”publiceras”. Varje hembygdsförening utser en ansvarig utgivare så det hela lyder under tryckfrihetsförordningen. Om någon önskar att sin egen eller anhörigs bild ska tas bort så respekterar vi naturligtvis detta. beslutet tas av den lokala hembygdsföreningens styrelse genom dess ansvarige utgivare.

Överlåter man rättigheter till Sockenbilder?
Nej! Det är respektive hembygdsförening som fortfarande äger och ansvarar för sina bilder.

Hur är tekniken framtidssäker?
XML är en öppen och fri teknik som bara är en textfil som är ”upptaggad” på ett visst sätt och den ligger publikt på vår server. I takt med att de stora sökmotorerna Google, Yahoo osv. blir bättre på att söka i XML och att XML blir databärare i allt fler sammanhang så ligger vi i framkanten av utvecklingen. När det är dags att utveckla från XML till något annan format i framtiden så är XML förberett för att lätt kunna omformas. Jämför en traditionell relationsdatabas där data dels är inkapslat kanske i ett databasprogram som dels kostar pengar och som man måste ha rätt version för att komma åt data i, så är XML överlägsen ur många aspekter.

Hur löser ni ekonomin för driften?
Vår grundidé är att vi ska fortsätta att ha många besökare som tittar och engagerar sig i respektive hembygdsförenings bildsamling. Då blir det intressant för lokala och regionala företag att synas i den miljön. Då erbjuder vi dessa att mot en årsavgift få synas på våra sidor. Även privatpersoner kan på samma sätt stötta verksamheten. En annan grundidé vi har är att det är billig teknik vi erbjuder. Hembygdsföreningar betalar en låg årsavgift och support för sin egen sida.

Finns det andra koncept för att göra detta?
Att lagra i framtidssäkert XML är vi ensamma om. Applikationer som använder relationsdatabaser finns det några, även som drivs av lokala hembygdsföreningar, och det är bra. Tyvärr har Sveriges Hembygdsförbund valt en annan väg: att skriva avtal med ett kommersiellt företag och rekommenderar att landets hembygdsföreningar ska mata in sina bilder och dokument i deras system som inte ens är fritt tillgängligt på Internet! Vi förstår inte hur man tänker.
Sveriges hembygdsförbunds nya grundsyn är följande:
”Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden.
Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum.
Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.”
Hur kan man tro att ungdomar kommer att betala en årsavgift på 160 kr (om man är medlem i hembygdsförening eller ca 1200 kr/år för icke medlem) för att ta del av våra gamla bilder på Internet? Dom är vana att Internet är gratis och fritt. Ungdomar är väl hembygdsrörelsens viktigaste målgrupp?