Styrelseprotokoll 15 dec 2006

Styrelseprotokoll 15 dec 2006 
PROTOKOLL

fört vid styrelsemöte med Sockenbilder i Hudiksvalls Kommun ideéll förening

fredagen den 15 december 2006

Ångersjön, Vedmora, Enånger.

Närvarande: Eva Edström, Hans Ekbrink, Karl-Arne Zeider, Lars-Erik Lönnberg (adjungerad) och Jan-Åke Malmqvist. Anders Martinsson meddelat förhinder.

 1. Eva hälsade oss välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justerare av dagens protokoll valdes Hans.
 2. Föregående protokoll föredrogs och godkändes.
 3. Bidrag från Hudiksvalls Kommun. Äntligen har vi fått stöd i form av ett bidrag från kommunstyrelsen till verksamheten utan villkor.Beslutet togs den 7 december 2006 och lyder: ”Kommunstyrelsen beslutar att med upphävande av sitt beslut , 12 oktober 2006, §176, bevilja hembygdsföreningarna ett bidrag med 175 000 kr till det gemensamma projektet Sockenbilder i Hudiksvalls kommun, samt att kostnaderna täcks från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, utvecklingsinsatser, verksamhet 89978, i 2006 års budget.”
  (Det tidigare beslutet som upphävdes var att ge KOBRA utrustning för fler skannerplatser för samma belopp, vilket vi inte var intresserade av.)
  Nämnas kan att vår ansökan var inlämnad 3 februari 2006.
 4. Budget. Vi beslutar att avsätta 25 000 kr per bildverkstad. Det betyder att Delsbo och Bjuråker kan komma igång samt att Forsa och Enångers bildverkstäder även disponerar detta belopp var. Vi beslutar att Sockenbilder står för inköpen av utrustningen och förbrukningsmaterial. En inköpslista ska tas fram.
 5. Informationsbrev till våra hembygdsföreningar. Vi beslöt att ge Eva och Jan-Åke i uppdrag att skriva ett informationsbrev till våra medlemsföreningar och informera om läget och tagna beslut om bl.a. Skolprojektet och offentliggörandet i Januari 2007.
 6. Skolprojektet. Jan-Åke har varit i kontakt med Bengt Friberg som blir chefstjänsteman i den nya Lärande och Kulturnämnden. Han är mycket positiv till vår idé om ett utökat samarbete mellan kommunens skolor och hembygdsföreningarna. Han lovar att skriva ett rekommenderande följebrev till alla skolor när vi kommer in med en beskrivande text. När vi har det brevet utskickat kan vi gå in till Arvsfonden med en ansökan om stöd.
  Beslöt med det underlag vi har nu göra en ansökan till AF/Trygghetsstiftelsen för Hans.
 7. Gemensamt offentliggörande. Vi ska nu jobba hårt med att alla 12 hembygdsföreningar i Sockenbilder ska ha minst 30 bilder i sin egen applikation på nätet för att vi i slutet av januari 2007 ska kunna ha en tillställning i Lindegården i Bölan där vi inbjuder massmedia och då vi offentliggör hela projektet.
 8. Julannons? Vi beslutar att inte satsa på någon julannons.
 9. Rapporter:
  a) Hemsidans förstasida har uppdaterats med en beskrivning av aktuella läget.
  b) Jan-Åke går igenom aktuell att-göra-lista
  c) Kort rapport från bildverkstäderna Enånger och Forsa. Båda går för fullt nu med två skannerplatser som är bemannade. Vi har bra stöd av Arbetsförmedlingen.
 10. Övriga frågor.
  Lars-Erik har ett förslag att vi till kommande år ska ge ut en almanacka där varje förening kan få var sin månad. Alla tycker att det är ett bra förslag.
 11. Nästa möte blir onsdagen den 17 januari kl. 18.30 Bjuråkers Forngård.
 12. Mötet avslutades. Före styrelsemötet samlade vi personal och styrelse för en genomgång av aktuellt läge och så åt vi en jultallrik.
  Vid protokollet                                                        Justeras

  Jan-Åke Malmqvist                                                  Hans Ekbrink