Förvaring och backup

Efter inskanning är det viktigt att lägga originalbilden i särskilda påsar av syrafritt papper och att sedan förvara dessa i lämpliga arkiv som är säkra för yttre faktorer såsom brand och översvämning och som har ett lämpligt klimat. Lämpligt klimat är en jämn, sval temperatur och det får inte vara fuktigt. Allt för att vårda originalbilderna.

Hör med närmaste museum om ni kan samköpa påsar av syrafritt papper med dem.

Några företag som säljer arkivmaterial:

ABM Produkter
Malma Ringväg 64B
756 45 Uppsala
Sverige
Tel. +46 (0)70 581 66 26
e-mail: info@ABMProdukter.se
Webb: www.abmprodukter.se

Munktell Filter AB
Box 300
790 20 Grycksbo
Webb: www.munktell.com

Museiservice ABM AB
Medborgargatan 24
856 30 Sundsvall
Tel. 060-665735
E-post: info@museiservice.se
Webb: www.museiservice.se

 

Kom även ihåg att bara använda blyertspennor när du skriver text på utsidan av påsarna (före du lägger in bilden!). Och vita bomullshandskar! Finns på Apoteken att köpa.

Backup av xml-filen.

Varje hembygdsförenings ”databas” är en vanlig textfil som är uppmärkt så det blir en xml-fil. Den är fullt synlig på internet och den kan laddas ner via den vanliga webbläsaren om man vet adressen.

Så här ser den ut när den öppnas i webbläsaren:

Välj bara Arkiv – Spara som  och spar den på din egen hårddisk så har du gjort en backupkopia av din förenings ”databas”. Det är lämpligt att du döper den till aktuellt datum.

Bildfilerna (både de små jpg och de stora tiff) ska du förvara på minst två hårddiskar som finns förvarade säkert på två olika adresser så man är säkrad mot inbrott och brand. Hårddiskar är det medium som man idag rekommenderar från museiehåll. Lita inte på cd eller dvd-skivor eller enkla usb-minnen.