Skannerprogram

När du skannar är det vanligt att man använder två program. Dels ett skannerprogram som alltid följer med den skanner man köpt samt ett bildredigeringsprogram, t.ex. GIMP eller Photoshop Elements.


Man kan starta bara skannerprogrammet och skanna. Med hjälp av det skannar man och sparar den stora filen (mellan 20 och 30 MB!) på hårddisken.


Sedan startar men sitt bildredigeringsprogram (t.ex. GIMP eller Photoshop) och öppnar filen man sparat vid skanningen.


Ett annat alternativ är att först starta sitt bildredigeringsprogram och därifrån välja sin skanner. Man brukar göra det med Arkiv -öppna – skanner eller Arkiv – hämta -skanner eller något liknande. Då markerar man den skanner man har och då startar skannerprogrammet.