Dagbok

 

 • 2005.
  25 nov 2005 Hudiksvalls Sparbanks Kultur och Idrottsstiftelse avslår en ansökan om pengar till Forsas fotoprojekt med formuleringen: ”Om hembygdsföreningarna i hela kommunen går ihop och visar upp en handlingsplan för hur alla bildskatter från de olika Hembygdsföreningarna kan sparas är vi öppna för en ny ansökan.”
 • 2006.
  16 jan 2006 bjöd Forsa Sockens Hembygdsförening in övriga hembygdsföreningar i Hudiksvalls kommun till ett möte på Mariagården och frågade om vi skulle starta ett gemensamt projekt. Svaret blev ett rungande ja. Bakgrunden var att Forsa tidigare drivit ett fotoprojekt. Nu hade Forsa fått nej på en ansökan om pengar från Hudiksvalls Sparbanks idrotts och kulturstiftelse. Men i avslaget sades ”att om flera hembygdsföreningar går samman ska vi se positivt på en ny ansökan”. Den kvällen beslöt vi att göra en ny ansökan samt att även söka två sk Accesstjänster från Statens Kulturråd för att tillgängliggöra samlingar.
 • 22 jan spikar Ledningsgruppen en ansökan till Sparbanken.
 • 25 jan får vi 25 000 kr av Sparbankens Kultur och Idrottsstiftelse till utrustning för övergripande utbildning.
 • Forsa söker två Accesstjänster hos Kulturrådet för Sockensbilders räkning.
 • 1 feb spikar Ledningsgruppen en ansökan till Hudiksvalls Kommun på utrustning till inskanningsstationerna i Delsbo, Forsa och Enånger på totalt 337 000 kr.
 • 10 feb beviljar Kulturrådet 720 000 kr till två Accesstjänster ett år.
 • 28 feb anställer Forsa Sockens Hembygdsförening Jan-Åke Malmqvist som projektledare och Lars Erik Lönnberg som utbildare och att båda ska tillställas Sockenbilder.
 • 1 mars 2006. Jan-Åke Malmqvist börjar som projektledare och Lars Erik Lönnberg som utbildare. LE börjar göra en ”instruktionsbok” i Power Point för de som ska jobba med inskanning. J-Å börjar på en steg-för-steg-lista över alla momenten från skanning till publicering som samtidigt blir en ”att göra”-lista.
 • 9 mars 2006 bildades föreningen Sockenbilder i Hudiksvalls kommun vid ett möte i Mariagården i Forsa.
 • 13 mars besöker Jan-Åke och Lars Erik Bygdemuseet i Enånger och gör ett reportage med Hans Ekbrink och alla gamla glasplåtar som finns.
 • 14 mars samarbetar Jan-Åke och Eva Edström och Hans Ekbrik om en ytterligare ansökan om en Accesstjänst för Enångers-Bölanområdet
 • 23 mars 2006 hade Sockenbilder styrelsemöte i Mariagården Forsa.
 • 3 april har Forsa Sockens Hembygdsförening årsmöte. Sockenbilder visar bilder på skärmar och Ragnar Forsbergs filmer visas på duk.
 • 4 april träffade Jan-Åke styrelsen för Bjuråkers Hembygdsförening.
 • 23 april besöker Jan-Åke Högs Sockens Hembygdsförenings årsmöte för att informera.
 • 2 maj utbildar Lars Erik på Kobra. Kobra börjar arbeta åt Högs Sockens Hembygdsförening. Kontaktperson för Hög är Anders Martinsson.
 • 17 maj utbildar Lars Erik på Kobra.
 • 22 maj gör Torbjörn Larsson och Tommie Nord från DIBIS (digital bild i Söderhamn) ett studiebesök vid bildverkstaden i Forsa.
 • 26 maj 2006 hade Sockenbilder styrelsemöte i Forsa Bildverkstad, Holma.
 • 28 juni installerar Lars Erik programvara och utbildar för bildverkstaden i Bölan.
 • 30 juni avslutar Bertil Ersson sin arbetspraktik vid bildverkstaden i Forsa.
 • 5 juli utbildar Lars Erik Hans Ekbrink vid bildverkstaden i Bölan.
 • 7 augusti är Enångers fotoapplikation igång på adressen https://ny.sockenbilder.se/enanger
 • 9 augusti är en fotoapplikation med xml-fil igång för demonstration på https://ny.sockenbilder.se/demo
 • 21 augusti börjar Lilli-Anne Martinsson sin arbetspraktik vid bildverkstaden i Forsa. Hon får utbildning av Lars Erik.
 • 23 augusti 2006 har Sockenbilder styrelsemöte vid bildverkstaden i Forsa.
 • 2 september deltar Sockenbilder och Forsa Sockens Hembygdsförening i en föreningsmässa på Forsa Folkhögskola. Bilder visas på skärmar och i dator. Inskanning av glasplåtar demonstreras. En nyframtagen broschyr delas ut.
 • 4 september utbildar Lars Erik Per Allan Moberg vid bildverkstaden i Bölan.
 • 4 september besöker Jan-Åke och Eva Edström styrelsen för Delsbo Hembygdsförening för att informera. De återkommer om när och vem Jan-Åke ska träffa och som blir fotoansvarig.
 • 8 september läggs en visningsmodul för föremål med information i xml-fil ut för test på https://ny.sockenbilder.se/foremal
 • 18 september utbildar Lars Erik Bengt Sjöberg vid bildverkstaden i Bölan.
 • 19 september är Bölans fotoapplikation igång på adressen https://ny.sockenbilder.se/bolan
 • 19 september är Högs fotoapplikation igång på adressen https://ny.sockenbilder.se/hog
 • 20 september åkte Jan-Åke till Bergvik för att demonstrera vår xml-applikation för DIBIS (digital bild i Söderhamn). De är intresserade av ett samarbete.
 • 21 september hade kommunstyrelsens arbetsutskott ett möte, som föreslog pengar till ytterligare 6 st skannrar åt Kobra.
 • 27 september har Sockenbilder styrelsemöte. Beslutar att iordningställa testsida för DIBIS.
 • 29 september är DIBIS testsida utlagd på https://ny.sockenbilder.se/dibistest/ för användning till årets slut.
 • 2 oktober omnämns projektet Sockenbilder i Hudiksvalls kommun i Fotosekretariatets kvartalsbrev som ett föredömligt initiativ. Fotosekretariatet finns på Nordiska museet.
 • 2 oktober läggs supportsida för Sockenbilder ut på http://www.support.sockenbilder.se
 • 4 oktober läggs en ny arbetsdemo med en ny redigeringsmodul och en ny skickaupp-modul ut på www.sockenbilder.se/demo3
 • 9 oktober informerar Sockenbilder Kd- och C-politiker om vårt projekt.
 • 11 oktober besöker Jan-Åke och Lars Erik Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening för att informera om vårt projekt och uppstart av www.sockenbilder.se/delsbo
 • 12 oktober har kommunstyrelsen sammanträde och s-gruppens förslag till beslut gick igenom. Det innebär att Kobra får 6 arbetstationer ytterligare (totalt 8 st). C, KD, M och FP röstade för vår ansökan och begärde även votering/rösträkning. Den slutade med 7-8 för KS förslag. Den borgerliga gruppen reserverade sig mot beslutet.
 • 12 oktober informerar Sockenbilder V-politiker om vårt projekt.
 • 16 oktober fryser Sockenbilder samarbetet med Kobra fram till ledningsgruppsmötet den 19 oktober.
 • 18 oktober konverteras Forsa Sockens Hembygdsförenings gamla fotoapplikation till den nya xml-applikationen och 2256 poster läggs därmed ut påhttps://ny.sockenbilder.se/forsa/
 • 19 oktober hade ledningsgruppen möte i Hög. Beslut togs om ett uttalande och om en skrivelse till kommunen där vi ber dom ompröva sitt avslag och att vi inte är intresserade av att Kobra får mer pengar och utrustning. Beslut togs även om att sjösätta skolprojekt för alla hembygdsföreningar inom Sockenbilder.
 • 23 oktober läggs Njutångers Hembygdsförenings fotoapplikation ut på www.sockenbilder.se/njutanger .
 • 31 oktober har alla 12 hembygdsföreningarna i Sockenbilder och DIBIS (digitala bilder i Söderhamn) en egen fotoapplikation. Sidan www.sockenbilder.se/alla läggs ut med länkar till alla 13 fotoapplikationerna.
 • 2 november besöker representanter för DIBIS (digitala bilder i Söderhamn) bildverkstaden i Forsa för att diskutera fotoapplikationen och det framtida samarbetet.
 • 6 november har Sockenbilder styrelsemöte vid Enångers Bildverkstad, Lindegården, Lindefallet.
 • 8 november delredovisas accessprojektet för Kulturrådet.
 • 13 november informerar Sockenbilder pensionärer i Näsviken om projeketet och visar filmer och bilder. Intresse fanns att starta studiecirkel om bilder.
 • 21 november gör kommunen en kovändning och säger ja till hembygdsföreningarnas gemensamma projekt med sockenbilder. Kommunstyrelsens allmänna utskott förordar 175000 kr till Sockenbilder för datautrustning till bildverkstäderna.
 • 7 december tar Kommunstyrelsen i Hudiksvalls kommun beslutet att bevilja ett bidrag på 175000 kr till Sockenbilder.
 • 15 december har Sockenbilder jullunch och styrelsemöte i Ångersjön.
 • 2007.
  8 januari 2007 kan vi läsa en artikel i HT ”Fick kommunstyrelsen att byta fot” om vår ordförande Eva Edström som lyckades övertyga kommunstyrelsen att ändra sig och lämna ett bidrag på 175 000 kronor.
 • 17 januari har Sockenbilder styrelsemöte på Bjuråkers Forngård med Karl-Arne Zeider som värd.
 • 25 januari besöker Jan-Åke och Lars Erik Kjell Rudolphi, Bergön, som har en värdefull bildsamling efter fotograf Carl Rudolphi, Delsbo.
 • 12 februari beviljar Statens Kulturråd 600 000 kr till Sockenbilder i Hudiksvalls kommun för förlängning av de två access-tjänsterna till årskiftet 07/08.
 • 14 februari installeras datautrustning för Bildverkstad Bjuråker vid Forngården i Bjuråker.
 • 16 februari installeras datautrustning för Bildverkstad Delsbo i Bygdemuseet vid Forngården i Delsbo.
 • 9 mars 2007 hade Sockenbilder pressvisning i Lindegården, Lindefallet, för att offentliggöra alla 12 hembygdsföreningarnas fotoapplikationer. Pressvisningen blev en lyckad tillställning och vi blev uppmärksammade i regional TV och lokalpress på ett mycket positivt sätt.
 • 15 mars 2007 hade Gästrike Hälsinge Hembygdsförbund en ordförandeträff i Hälsingtuna och Jan-Åke informerade om Sockenbilder.
 • 29 mars 2007 hade Sockenbilder årsmöte i Forsa bildverkstad, Holma-Helsinglands brukskontor i Forsa. Det var sedvanliga årsmötesförhandlingar och diskussioner om framtiden.
 • 30 mars 2007 flyttar Magnus Östling över från Bildverkstad Forsa till Bildverkstad Delsbo.
 • 30 mars 2007 besökte Jan-Åke Rogsta Hembygdsförenings årsmöte för visa bildspel och informera om Sockenbilder. De uppskattade informationen och vill vara aktiva i Sockenbilder.
 • 2 april 2007 hade Forsa Sockens Hembygdsförening ett välbesökt årsmöte. Sockenbilder deltog med en skärmutställning och Jan-Åke informerade om Sockenbilder i dagsläget.
 • 11 april 2007 hade Sockenbilder en utbildningsdag vid Bildverkstad Forsa.
 • 18 april 2007 hade Sockenbilder styrelsemöte i Hölik på Hornslandet. Innan mötet besöktes Storsands sommarrestaurang och en guidad fotoutställning om Hölik och fiskarlivet till havs. Mötet hölls i fd lotstationen där ägaren och den pensionerade lotsen berättade om lotsstationen och livet omkring.Vid styrelsemötet diskuterades bla personalsituationen, utbildning och skolprojektet.
 • 24 april 2007 besökte Jan-Åke Hälsingtuna Hembygdsförenings årsmöte för att visa bildspelet om Sockenbilder.
 • 3 maj 2007 hade Sockenbilder en utbildningsdag på Enångers bildverkstad med 7 deltagare.
 • 9 maj 2007 hade Jan-Åke och Lars Erik utbildning på Kobra.
 • 10-12 maj 2007 deltog Sockenbilder på Vävdagarna i Holma Helsinglands lokaler med utställningskärm, bildspel, pärmar och broschyrer.
 • 13 maj 2007 deltog Jan-Åke för Sockenbilders räkning på Gästrike-Helsinge hembygdsförbunds årsmöte på Forsa folkhögskola.
 • 14-15 maj 2007 var Jan-Åke och Lars Erik på Accesseminarium i Gävle anordnat av Kulturrådet, Sveriges Hembygdsförbund och Länsmusset Gävleborg. Syftet var att utbyta erfarenheter av Accessprojekten.
 • 17 maj 2007 deltog Jan-Åke i en sotarafton som Njutångers Hembygdsförening anordnade där han berättade om Sockenbilder och visade bilder.
 • 21 maj 2007 hade Lars Erik utbildning på Kobra.
 • 22 maj 2007 börjar Inger Karlsson sin praktik vid Bildverkstad Forsa.
 • 19 juni 2007 besökte Kerstin Falk från Arbetsförmedlingen i Hudiksvall Bildverkstad Forsa och vi fick möjlighet att informera om verksamheten och överlämna broschyrer.
 • 22 augusti 2007 hade Sockenbilder styrelsemöte i Bildverkstad Forsa. Bland annat behandlades strategi för hösten -07 och framåt, lokaler, personal mm.
 • 1 september 2007 besökte Jan-Åke hembygdsrörelsens kretsmöte i Gnarp, för att visa Sockenbilderprojektet.
 • 4 september 2007 lades den 5000:e bildposten in i Forsas fotoapplikation.
 • 10 september 2007 höll Jan-Åke som inbjuden gästförläsare ett föredrag om Sockenbilder för en order inom Bifrost på Dellenova, Galjberget, Hudiksvall.
 • 17 september 2007 påbörjade Lars Erik utbildning för 6 personer i Bjuråkers Hembygdsförening.
 • 1 oktober 2007 började Monica Englin sin praktik vid Bildverkstad Forsa.
 • 16 oktober 2007 hade Sockenbilder styrelsemöte i Mariagården, Forsa.
 • 18 oktober 2007 hade Sockenbilders ledningsgrupp möte i Församlingsgården, Hög.
 • 23 oktober 2007 började Margareta Wallin sin praktik vid Bildverkstad, Enånger.
 • 25 oktober 2007 hade Sockenbilder pressvisning av de nya fotoapplikationerna i Bagarstugan vid Mo skola, Hudiksvall.
 • 6 november 2007 hade Sockenbilder styrelsemöte i Bildverkstad Forsa.
 • 8 november 2007 besökte Jan-Åke Hudiksvallsortens släktforskarförening och berättade om Sockenbilder. Intresse fanns att gå med i Sockenbilder.
 • 9 november 2007 träffade Jan-Åke Olle Burlin, Länsmuseet Västernorrland, i Sundsvall. Länsmuseet visade stort intresse för ett samarbete.
 • 12 november 2007 träffar Jan-Åke Lars-Åke Winberg, Hudiksvalls Hembygdsförening, för att diskutera en anslutning till Sockenbilder.
 • 13 november 2007 besökte Jan-Åke en studiecirkel om Näsviken, där han informerade om Sockenbilder och visade bilder.
 • 14 november 2007 utbildade Lars Erik Hjördis Holmgren som ska jobba för Idenors Hembygdsförening.
 • 14 november 2007 deltog Jan-Åke i Hudiksvalls Fotoklubbs månadsmöte, där han informerade om Sockenbilder och bedömde bilder i fotoklubbens månadstävling.
 • 15 november 2007 visade Jan-Åke och Lars Erik hur skanning och inläggning av information i fotoapplikationerna fungerar för Lars-Åke Winberg, Hudiksvalls Hembygdsförening.
 • 18 december 2007 hade Jan-Åke och Lars Erik en bildkväll för allmänheten i Forsagården med ett 15-tal besökare.