Ute i föreningarna….

Här kommer bilder och små reportage från bildaktiviteter ute i våra hembygdsföreningar som är med i Sockenbilder.

Hudiksvall:

Hudiksvalls hembygdsförenings bildgrupp.
Denna grupp träffas regelbundet varje tisdag kl 13.00 hemma hos Ulla Uhlén. Några personer saknades dock denna dag.
Fr v: Maj-Britt Norin, Lennart Ersson, Ulla Ullén, Gunnar Sundblad, Yngve Aronsson, ”Såpa” Berndt Jacobsson och Göran Mickelsson.
Foto: Anders Martinsson

 

IMG_4496Från Enångers hembygdsförenings bildträff.

Enånger med sin förhållandevis stora bildskatt har en livaktig ”bildgrupp” som träffas varje onsdag på Bygdegården. Med träffar som är öppen för allmänheten. Här samlar vi in och diskuterar lokalhistoriskt bildmaterial, identifikation av bilder, skannar och lägger ut bilder och mycket annat. Allt under gemytliga former med tillgång till fika. Bilden ovan illustrerar att vi ibland även inbjuder lokala föredragshållare med passande ämnen.        Foto: Hans Ekbrink