Skanning

För att överföra en bild till digital form använder vi en s.k. skanner eller kanske i vissa fall en digitalkamera. (En skanner är ju även en form av digitalkamera men då lägger vi bilder oftast bilden på en glasskiva i en apparat och låten den inbyggda optiken och elektroniken ”skanna av” bilden.)

Om bilden är för stor eller om den sitter i en ram där vi inte kan ta ur bilden måste vi använda en digitalkamera för att fota av bilden. Det är då viktigt att använda stativ till kameran, att kameran är av hög kvalité och att den är inställd för att ta så bra bilder som möjligt. Vidare är det viktigt att ordna rätt belysning så att det är bilden som framträder bra och att inte reflexer och skuggor stör själva bilden.

Vi skanning är det två huvudtyper av media vi ska skanna in:

  • pappersbilder och liknande (påskiktsbilder) som ska belysas från en sida.
  • glasplåtar, mjuka negativ och positiv (diabilder) som ska genomlysas. Då måste vi använda en skanner som har belysning i locket.