Medlemsbrev 4 2016-01-28

Medlemsbrev 4

Hej ute i medlemsföreningarna!

Den 27 januari 2016, hade vi möte med styrelse och ledningsgrupp för Sockenbilder på Bygdegården i Enånger. Här kommer lite information från mötet.

Bildträffar Enånger

Vi får information om Enångers bildtittarträffar som sker varje onsdag på Bygdegården och har pågått i många år (tidigare på Rödakorslokalen). Träffarna samlar fler och fler och vid avslutningen innan jul kom ett 50-tal intresserade för att se på bilder, umgås och dricka elvakaffe. Anordnare är Enångers Hembygdsförening.

Rapport om teknikuppdatering av Sockenbilders hemsida

Jan-Åke Malmqvist, som byggde upp Sockenbilders teknik för 10 år sedan, rapporterade om den uppdatering av tekniken som pågår.

Jan-Åke, har gjort en genomgång av den nu tioåriga tekniken för att se vad som behöver åtgärdas. Efter tester av varje förenings applikation när det gäller minnesåtgång och snabbhet så konstaterar han att tekniken fortfarande håller. De störningar som har varit har i huvudsak berott på attacker utifrån som vårt webbhotell haft. Även mängder av skräpfiler har letat sig in i våra mappar men dessa är nu bortplockade. Vårt webbhotell liksom alla andra för en ständig kamp mot oönskade intrång. 

Så glädjande nog så behöver vi inte göra någon omfattande och dyr ombyggnad utan det är mindre saker som ska åtgärdas och så är det viktigt att vi har ett löpande underhåll. 

Jan-Åke visade under kvällen även exempel på hur sökningen kan förbättras dels med vår egen teknik men även i ett samarbete med Google. T.ex. en sökfunktion där man samtidigt kan söka i alla våra föreningars bildarkiv och där man kan göra en avancerad sökning med minus för ord man inte vill söka på mm. Då finns även möjlighet till intäkter på de annonser som Google förmedlar om vi önskar detta. Något att prata om på årsmötet.

Själva hemsidesportalen måste även åtgärdas därför den är besvärlig att uppdatera nu. Vi bör ha en hemsida i portalform som flera kan hjälpa till att sköta. 

Mer om detta på årsmötet i april 2016.

Digitalt studiematerial

Vintern 2007/2008 gjordes ett studiematerial både i skriftlig och digital form som presenterades på mötet av författaren Jan-Åke Malmqvist.

Sockenbilder har ett samarbetsavtal med Studieförbundet Vuxenskolan och nu diskuterades möjligheten att gå ut och marknadsföra materialet igen.

Mötet kom fram till att utse en grupp bestående av Kristina Ovanfors, Forsa hbf, Tore Berglin, Jättendal och Sören Nilsson, Ilsbo som innan årsmötet 2016 ska se över aktualiteten i materialet och återkomma på årsmötet med information.

Möjligheten att lägga ut studiematerialet digitalt för enskilda eller studiegrupper och hur det ska gå till, undersöks av Jan-Åke Malmqvist.

Mer information på årsmötet.

Stadgarna

Som omnämnts tidigare, beslöt årsmötet 2015 att justera stadgarna i § 4, vad gäller tid för årsmötet, som nu ska ske före 1 maj (tidigare 1 april). Detta för att hembygdsföreningarna ska hinna ha sina årsmöten innan, där man utser representanter till Sockenbilder.

Antal styrelseledamöter har också ändrats till fem ordinarie och fyra ersättare (tidigare sju ordinarie och tre ersättare).

De gällande stadgarna har tidigare skickats ut till ledningsgrupp och styrelse.

Årsmöte 2016

Mötet beslutar att genomföra årsmötet måndag den 18 april, kl. 18.30.

Plats diskuteras: Njutånger eller Forsa.

Efter mötet har beslutats att årsmötesplats blir Forsa eftersom det blir 10-årsjubileum och det var i Forsa som vi startade Sockenbilder för tio år sedan.

Nästa ledningsgrupp till hösten, kan bli i Njutånger.

Ordförande lovar att inför årsmötet, göra en historik över Sockenbilders utveckling 2006-2016.

Särskild kallelse till årsmötet kommer.

Inventarieförteckning

En inventarieförteckning som gjordes när Sockenbilder flyttade från sin lokal i Iggesund, finns upprättad. Ordförande gör en inventering och uppdatering av förteckningen och återkommer vid årsmötet.

Bildsamlingar

En påminnelse görs om vikten av att skriva en överkommelse om bilder som överlämnas från enskilda till hembygdsföreningarna. Överenskommelsen kan variera beroende på om bilderna skänks till hembygdsföreningen eller lånas ut tillfälligt för att skannas. Varje hembygdsförening har ett eget ansvar för att detta sköts på ett bra sätt, så att bilder inte tappas bort på vägen.

Ny medlem

Från januari 2016, välkomnar vi en ny medlem till Sockenbilder. Det är Föreningen Fotografen Carl Rudolphi, Delsbo.

Medlemmarna i föreningen består av släktingar till Carl Rudolphi. Föreningens medlemskap i Sockenbilder förändrar inte befintliga bilder av fotografen på Delsbo Hembygdsförenings sida. Det den nya föreningens önskar är en egen sida där forskning och information om fotografen Rudolphis bilder kan fördjupas och utvecklas. Huvudansvariga för sidan är släktingarna Kjell Rudolphi, Hudiksvall och Kristina Ovanfors, Forsa.

Tack till Enånger

Mötet avslutas med ett tack till Enångers Hembygdsförening som hållit lokal och ordnat fika vid mötet.

Vi ses eller hörs digitalt!

Hälsningar

Eva Edström, Sockenbilder

PS. Valberedningen kontaktas via:

Örjan Tjärnström orjantjarnstrom@73@gmail.com

Birgitta Persson persson.ab@telia.com

DS.