Sagt om oss…

Här samlar vi uttalanden om Sockenbilder: (vi tar gärna emot fler)

Lars-Holger Röstlund, Bollnäs, sekreterare i Hälsinglands Hembygdskrets skriver:

Mästerfotografen Hilding Mickelsson – 1919 – 2002 – fotograferade mycket i Hälsingland, ur många kameravinklar. Han började på 1930-talet med en lådkamera och 70 år seneare hade han dokumenterat Hälsingland med 170 000 bilder och negativ. Dessa finns nu arkiverade på Hälsinglands museum i Hudiksvall.
I Hälsinglands olika socknar har funnits många amatörfotografer sedan fotokonsten blev möjlig, i slutet av 1800-talet. Många av dessa bilder har stort kulturvärde, då de berättar om tider och händelser, vilka i dag är minnen från flydda dagar.
I Hälsinglands hembygdsföreningar och andra organisationer finns värdefulla bildskatter bevarade. Hjälp behövs med råd och stöd beträffande förvaring, vård och tillgängliggörande av fotosamlingarna. Här har SOCKENBILDER blivit en mycket värdefull samarbetspartner.
Var skall Hälsinglands omfattande bildskatter förvaras?
En mycket lämplig plats är Hälsinglands museum i Hudiksvall!
Där finns kunskaper för tillvaratagande och tillgängliggörande.
När människor flyttar från sin födelsebygd följer bilder med till den nya bostadsorten.
I varje landskap borde därför finnas en kunskapskälla, vilken skulle vara till stor hjälp. Här har SOCKENBILDER mycket stor betydelse för hembygdsforskningen i hela Sverige.

Jan-Eric Berger, Trönö, ordförande i Hälsinglands Hembygdskrets
skriver om Sockenbilder:

– Det är ett unikt arbete som SOCKENBILDER utför. Alla dessa tusentals bilder som nu samlas in och katalogiseras för framtiden är en fantastisk kulturskatt som så småningom kommer att finnas tillgänglig för såväl forskning som för det allmänna intresset. Med denna moderna teknik kan man i dag långtidsförvara bilderna på digital media.

– Det engagemang som utförs av många personer i de olika hembygdsföreningarna och av  privatpersoner är berömvärt. Låt arbetet få fortsätta i samma goda och positiva anda.

Vi vet nog inte riktigt hur värdefull denna kulturhistoriska bildskatt egentligen är. SOCKENBILDER gör ett mycket gott kulturarbete.