Så här använder man Sockenbilder på Internet

En besökare har på något sätt hittat Sockenbilder.se eller någon hembygdsförenings applikation där. Kanske han eller hon sökt på Google efter ”Trogsta, Forsa” och kommit till Forsa Sockens hembygdsföreings bilder om Trogsta som finns på Sockenbilder.se. Den webbadress man kommer till då är
https://ny.sockenbilder.se/forsa3/visasok2.asp?sok=Trogsta
och då ser du att adressen avslutas med ?sok=Trogsta. Detta gjorde att bilder från just Trogsta letades fram.

Andra besökare letar kanske först upp sin hembygdsföreing på Internet och är man då med i Sockenbilder finns det en länk på hemsidan till sin bildapplikation på www.sockenbilder.se. Det är inget krav att hembygdsföreingen måste ha en egen hemsida för att vara med i Sockenbilder. Man får en egen underadress på www.sockenbilder.se t.ex. www.sockenbilder.se/hudiksvall.  Tack vare att fler hembygdsföreingar ute i landet vill ansluta sig till Sockenbilder kommer vi att lägga till landskapsnamn i adressen.

Om man har flera tusen bilder inlagda från sin hembygdsförening i Sockenbilder kan det vara svårt att presentera alla dessa på ett överskådligt och intressant sätt. Vi har valt att starta med en sockenkarta där byar och liknande är klickbara. Så här: