Support

Orsaken till att Sockenbilder vuxit fram är alla tusentals gamla bilder som finns i våra hembygdsföreningars ägo och som riskerar att förstöras eller att ingen kommer ihåg vad bilderna föreställer. Vi tyckte att det saknades modern och enkel teknik att hantera uppgiften.

Vid ett möte den 16 januari 2006 beslutade närvarande representanter från så gott som alla hembygdsföreningar inom Hudiksvalls Kommuns geografiska område att gå ihop i ett projekt för att med gemensamma krafter ta vara på alla de bilder som föreningarna har liggande i form av glasplåtar, mjuka negativ och pappersbilder.
Bilderna ska registreras, inskannas med hög kvalité till elektroniska kopior samt publiceras på Internet på ett tillgängligt sätt för att många ska kunna hjälpas åt för att samla information om bilderna. Både den elektroniska kopian, informationen om bilderna samt originalbilden ska sedan förvaras för långsiktig hållbarhet.

Från 1 Mars 2006 till 31 December 2007 hade vi s.k. Accesspengar till att avlöna en projektledare och en utbildare på heltid och under denna tid utvecklades tekniken och hårdtestades hela konceptet genom att vi i våra bildverkstäder skannade och läste in uppgifter om bilderna i vår applikation som fritt kan nås av allmänheten på Internet på adressen www.sockenbilder.se. Hudiksvalls Kommun och Hudiksvalls Sparbank har gett ekonomiskt stöd till utrustning för inskanning och de medverkande hembygdsföreningarna har satsat egna pengar till lokalhyror och andra driftskostnader.

Vi har inte skapat en stor databas för alla bilder utan varje hembygdsförening har sin egen bildapplikation på en egen underadress på domänen www.sockenbilder.se. Där har man sin egen ”databas” som i detta fall är en s.k. xml-fil och där visas bilderna. Presentationen av bilderna startar från en sockenkarta där bynamn och liknande är klickbara.

Under de år som vi nu varit verksamma så är erfarenheten mycket god av både tekniken och upplägget i stort. Det lokala intresset för bygdens bilder är mycket stort och varje hembygdsförening får stor hjälp av allmänheten med uppgifter om bilderna. Även samarbetet mellan hembygdsföreningarna har ökat på detta sätt.