Verksamhet 2014

org. nr 802431-8787 bankgiro 347-8195

VERKSAMHETSBERÄTTELSE – verksamhetsåret 2014 : för föreningen SOCKENBILDER

Medlemssituation:
Sockenbilder har 21 hembygdsföreningar som medlemmar. Förutom samtliga hembygdsföreningar i Hudiksvall och Nordanstigs kommuner är Odensvi hembygdsförening (Västervik) med i Sockenbilder.

Verksamhet – sammanfattning:
Årsmötet 2014 : var i Bjuråker den 30 mars, och Eva Edström återkom som nygammal ordförande eftersom Åsa Fernström flytta till annan ort. På årsmötet efterlyste revisorerna mer information om verksamheten till medlemmar och funktionärer.

Medlemsbrev:
Så under 2014 påbörjades ett arbete med att skicka ut ett medlemsbrev med information. Styrelsen beslutade även att göra en plan för besök ute i medlemsföreningarna och kombinera dessa besök med styrelsemöten och ledningsgruppsmöten. Om detta informerades i medlemsbrevet och det gjordes även en ny kontaktlista på funktionärer som bifogades medlemsbrevet till alla föreningar.

Föreningsbesök genomförda 2014 :
Den första föreningen som fick besök var Hudiksvall. På ett möte i maj-14, träffades styrelsen för Sockenbilder med representant för Hudiksvalls stads Hembygdsförening, för att ta upp den fråga som de aktualiserat och ville prata om. Det var frågan om hur man skyddar sina bilder som ligger ute på nätet. Sakkunnige Dan Lorén från Länsmuseet i Gävle var inbjuden.
Nästa träff ute i föreningarna var i Enånger i slutet av augusti. Det mötet kombinerades med ett ledningsgruppsmöte. Ett 15-tal intresserade deltog. Där efterlystes utbildning i tekniken för flera och behovet av backup, det nödvändiga av fiberanslutning vid arbetet med bilderna och behovet av programmerare i Sockenbilder för att kunna göra de förändringar på hemsidan som behövs.
I slutet av september 2014, var det dags att besöka Idenors Hembygdsförening. Det blev en positiv diskussion med styrelsen för Idenor, där man tog ett steg närmare några aktiviteter som skulle få igång deras verksamhet med Sockenbilder. Bland annat att ordna ett temamöte om gamla bilder från Idenor, med medverkan av Yngve Aronsson. Hjördis Holmgren sade sig villig att stå som ansvarig utgivare av Idenors hemsida på Sockenbilder. Mötet skulle kombineras med styrelse för Sockenbilder, men vi var för få deltagare så det fick skjutas upp.

Framtid :
Från styrelsen ser vi Sockenbilders grundkoncept – att med Hembygdsföreningarna som bas tillvarata, identifiera och tillgängliggöra våra gamla kulturbilder med enkel teknik – som en bra modell att kunna fortsätta och utveckla och sprida även till andra kommuner och regioner.

2015-03-14 Styrelsen Sockenbilder

Eva Edström Sören Nilsson

ordförande vice ordförande

Karl-Arne Zeider, kassör Jan-Åke Malmquist, hemsidesansvarig