Formulär för ny post

Varje gång du ska skapa en post startar du från detta formulär. Samma formulär kommer även upp när du ska 
redigera uppgifter i en befintlig post. Skillnaden då är att då finns text redan inskriven i formulärfälten och en 
miniatyrbild visas.
När det gäller vilka fält och vad vi ska registrera för data om bilden så följer vi de rekommendationen som finns
på området 
Läs nu igenom texten i detta formulär. Där finns både instruktioner och exempel hur du ska fylla i. 
Du kan testa att fylla i detta. Inget händer dock när du klickar på skicka-knappen i just detta testexempel.
Postens  innehåll
ID
<%= id%>  
Löpnummer som genereras automatiskt vid inmatning.
Postens unika nummer (räknare). 
(ej redi-
gerbart.)
bild-
nummer
Bildnummer kan bestå av 3 delar åtskilda av t.ex. bindestreck. 
Första delen kan vara fotografens initialer, ämnesområde eller 
liknande. Den andra delen kan vara hur pappersbilden, negativet,
glasplåten eller diapositivet förvaras efter inskanningen. 
Det kan vara en bokstav eller siffra för ask eller låda. 
Den tredje delen kan vara ett löpnummer för den enskilda 
arkiveringen.
(Exempel i 
gula fält.)
rf-H-103
land
Landskod, SE=Sverige
SE
förening
Den förening som äger applikationen du jobbar i nu.
Forsa Sockens 
Hembygds-
förening
motiv-
kategori
Motivkategori. Här är våra förslag som du kan välja. 
Vi har här gjort en dropdownlist med våra förslag:

 

Läs mer om våra förslag här! Obs små bokstäver.
arbete
sökord
Ord kännetecknande för bilden avsedda att underlätta sökning. 
Undvik ord som gräsmatta eller träd om det inte något unikt. 
Namn på personer som förknippas med bilden kan ingå i sökord.
barn, leksaker, 
hus, gunga,
 Forsberg
bildtext
 
Nyskriven text som beskriver bildmotivet. Ursprunglig text som 
är skriven direkt på fotografiet (oftas baksidan). Ange också 
eventuella uppgifter om stämplar.
Okänd man på 
fågeljakt. Text 
på baksidan: 
Vallaåsen 1923
fotoår
 
Skriv så här:
Troligen 1916
Säkert 1900-1910
Troligen 1900-1910
Säkert 1900, troligen 1910
Säkert 1800-talet
motiv-
plats
Plats där motivet avbildades. Län, kommun, socken, by
Gävleborg, 
Hudiksvall, 
Forsa, 
Vallavallen
teknik
Analog och digital teknik. Ange hur den digitala bilden skapats. 
Ange originalbildens data som mått, färg eller s/v, toning eller
 dylikt. 
Ange eventuellt skannerinställningar.
Inskannat 
negativ 
6,5x11 cm,
s/v, 
16-bitars 
gråskala
fotograf
Upphovsman. Den som skapat bilden, teckningen eller liknande. 
ör gärna ett separat register över fotografer. (OBS beakta PUL)
Ragnar 
Forsberg
rättighet
Upphovsrättsinnehavare. I 70 år efter det att fotografen har 
dött har vanligast hans/hennes släktingar övertagit upphovsrätten
till bilden. Upprätta kontrakt vid överlåtelse.
Hembygds-
förening.
original-
plats
Plats där pappersbilden, negativet, glasplåten, diapositivet eller 
liknande långtidsförvaras. Fältet döljes på webben av 
säkerhetsskäl.
Mariagården,
Forsa
släkt-
boken
Ange aktuell släktbok och beteckning
Bjuråker,
 6D16
publi-
ceras
  
Avgör om bilden kan publiceras. Anstötliga bilder publiceras ej. 
Undvik naket och lik! Nu levande personer bör tillfrågas. Svara 
med ja eller nej.   
ja  
säljas
 
Avgör om bilden kan säljas. Nu levande personer tillfrågas. 
Svara med ja eller nej.
ja
bildfilstor
Den stora bildfilens namn, tiff-fil.
(Den skickas inte upp till webbservern utan lagras
bara lokalt i minst två exemplar.)
rf-C-47.tif
bildfil-
liten
Namnet på bildfilen för 
webben, jpg-fil 

När formuläret används för redigering så visas
aktuell bild här till höger.
rf-C-47.jpg
tidigare
 nr
 
Äldre beteckning. Om tidigare nummersystem finns.
Lapptäcke nr 23
samling
 
Kan vara en viss fotografs, persons eller   
organisations samling. Bildnummer kan hålla ihop en samling.
Fotograf 
Ragnar 
Forsbergs
samling
skick
 
Den analoga bildens fysiska tillstånd. Beskriv bildens status.
Repig glasplåt 
med ett 
avslaget 
hörn
regav
 
Vem som skrivit in. Kan fyllas på vid varje redigering.
A-L S/M J
reg-
datum
 
Registreringsdatum. Kan fyllas på vid varje redigering.
2005-11-13/
2006-05-05