Motivkategorier

Vi har förslag på ett antal motivkategorier. Som komplement kan de olika hembygdsföreningarna komplettera  med egna.

Detta är viktigt att tänka på: När man registrerar ny bilder bör man försöka hålla sig någon föreslagen motivkategori, och inte ”hitta på” nya. Resultatet blir i så fall att vissa bilder med tiden kommer att bli mycket svår att återfinna i sökfunktionen åtminstone för ovana besökare i kombinationen med stora bildmängder.

Ett exempel som vi föreslår är följande:
affär
arbete
ateljékort
barn
bröllop
byggnad
djur
dokument
familj
festligheter
flygfoto
folkdräkter
fordon
fotografer
fritid
föremål
gruppfoto
hushållsarbete
händelser
hästar och folk
industri
inomhusmiljö
jakt och fiske
järnväg
konfirmation
kulturlämningar
kvinnor
kyrka
landskap
militärt
målningar och teckningar
män
natur
samhälle
sjöfart
skolkort
sport
sång och musik
teknik
textilier
trädgårdar
utsocknes
utställningar
vykort
vägbroar
övrigt