Organisation

Sockenbilder är en ideell förening med säte i Hudiksvalls kommun. Den bildades av 12 hembygdsföreningar i Hudiksvalls Kommun år 2006 för att rädda föreningarnas gamla bilder. Föreningen Sockenbilder äger och driver domänen www.sockenbilder.se där alla medlemsföreningarna har sina egna konton och applikationer för att lägga in och visa sina bilder.

Medlemsföreningarna (bara hembygdsföreningar) betalar en årsavgift (för närvarande 1000 kr) för att få använda sitt konto. Som medlemsförening deltar man i de medlemsmöten som anordnas och är med och väljer styrelse på årsmötet.

Sockenbilder ideell förening tecknar ett samarbetsavtal med varje hembygdsförening som är med. Läs detta här!

Respektive hembygdsförenings styrelse är ansvarig och äger sina bilder. Varje hembygdsförening utser också en ansvarigutgivare och ansvarar även för att synpunkter som kommer in läggs in i applikationen.

 

Följande uppgifter ansvarar den lokala hembygdsföreningens styrelse för:

  • Skannar in och lägger in uppgifter om bilderna
  • Publicerar inte olämpliga bilder. Olämpliga bilder kan vara bilder på lik, för mycket naket, nu levande personer på bilder som dessa inte önskar ska bli publicerade
  • Tar emot och uppdaterar synpunkter som kommit in
  • Förvarar originalbilderna på bästa möjliga sätt
  • Gör backupkopior på xml-filen, de små jpg-filerna och de stora tif-filerna

 

Följande uppgifter ansvarar Sockenbilder för:

  • Håller igång webbhotellet och domänen www.sockenbilder.se och alla medlemsföreningars applikationer där
  • Svarar på frågor/support om hur man använder Sockenbilder och tillhandahåller studiematerial för att i cirkelform ordna utbildning
  • Utvecklar design och teknik efter önskemål och behov inom givna resurser
  • Ansvarar för dialogen mellan medlemsföreningarna och Sockenbilder
  • Kallar till styrelsemöten, ledningsgrupp och årsmöte