Styrelse

Ordförande
Eva Edström
Lindefallet 1211
825 96 Enånger
Tel. 070 1410463
matsjonseva1@gmail.com

Sekreterare
Örjan Tjärnström
Västtjärsvägen 2
829 91 Ilsbo
Tel. 073 0454883
orjantjarnstrom73@gmail.com

Kassör
Karl-Arne Zeider
Svågavägen 6
820 62 BJURÅKER
Tel. 0653-20133
karlarne88z@gmail.com

Styrelsesupplenter

Lennart Gahm
Hamnvägen 13A
824 78 Bjuråker
Tel. 070 7387424
lennart@plg.se

Hans Ekbrink
Tytterövägen 6B
825 95 Enånger
Tel. 076 8197936
hans.ekbrink@telia.com

Samtliga valda på årsmötet Enångers Bygdegård 8 februari 2023.