Teknikgruppen

Vid medlemsmötet i Enånger 30 november 2022 beslöts att bilda en teknikgrupp som ska ta in synpunkter och rätta till och komplettera funktioner.