Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: skola     
Aktuell sida:2 Totalt antal sidor:7 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 7 sökord: skola sökord2: Skola sökord3: skola
textinformationbild
Bildtext:
Godtemplarutflykt i Håckstaviken i början av 1920-talet. Motorbåten, som trafikerade Håckstaviken en sommar, ägdes av Axel Flöjt, och var byggd av Nisse Pousard, Hudiksvall. I bakgrunden syns, Västanbäcks skola med lärarbostaden. Till vänster i bilden syns ett hus som kallades Lelavan och ägdes av Hans Viklund. Huset revs på 1930-talet eftersom det stod i vägen för den nya landsvägen. Kortet är adresserat till Herr Anton Åkerlund, Åkre, Rogsta, och avstämplat i Rogsta den 31/12 1923. Texten på baksidan lyder: God Helg tillönskar Gerda Nilsson. Gerda Nilsson (Gerda på station) sysslade med fotografering vid sidan om sitt jobb som stationsföreståndare vid Bergsjöbanan. Hon hade en kamera "med skynke och allting" som en äldre rogstabo berättat. Det finns skäl att antaga att samtliga fotografier på denna sida är hennes verk. Alla fyra bilderna är från utflykter med godtemplare. rog-neg-2A-36, rog-neg-2A-37, rog-neg-2A-41, rog-neg-3A-100.

Sökord: Rogsta, Åkre, Håckstaviken, fridit, utflykt, män, kvinnor, båt
Motivkategori:fritid
Id:122
Fotograf: Gerda Nilsson
Fotoår: i början av 1920-talet
Bildnummer: rog-neg-3A-100
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Åkre, Håckstaviken.
Teknik: Inskannat negativ, 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-24

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Höslåtter i Malnabäck 1937. T v Per Jonsson (Per Malnabäck). På slåttermaskin sitter Karl Jansson (Kalle på Brännsholmen). I mitten Karin Eriksson-Lindqvist. Karin berättar att Per också hette Eriksson från början, men när pojkarna började skolan så bestämde Tryggve Berglund (skolläraren) att de skulle heta Jonsson eftersom fadern hette Jonas Eriksson. Och så blev det. Flickorna var det inte så noga med-dom skulle ju ändå byta namn, så de kunde få fortsätta att heta Eriksson.

Sökord: Kyrkogränden, Lönnånger, Malnabäck, arbete, jordbruk, hästar, slåttermaskin, personer, Per Jonsson, Karl Jansson, Karin Eriksson-Lindqvist
Motivkategori:arbete
Id:178
Fotograf:
Fotoår: 1937
Bildnummer: rog-neg-1B-162
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Lönnånger, Malnabäck
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-02-12

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Per Johan Mellman f 28/5 1867. Dotterson till husman Pehr Mellman i Norråkre. Han skrev in i folkskolans första klass 1875 och skrevs ut från samma klass 1883 vid 16 års ålder. (uppgifter ur artikel av Helge Nilsson i Hälsingerunor 1972). Per Johan var alltså svagbegåvad och kom ut i arbetslivet utan någon större boklig bildning. Han blev senare känd som ett original under öknamnet "Pelle Blöt". Historierna om honom är många. De som tillkommit efter hans död dock ofta osanna. Per Johan Mellman var nykter och fridsam och flickorna hälsade han med ett "heja gullhjärta". Denna bild är tagen på vårdhemmet i Ingsta, där han avled 1936.

Sökord: Kyrkogränden, Ingsta, män, personer, Per Johan Mellman
Motivkategori:män
Id:187
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-2B-171
Förening: Rogsta Hembygdförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Ingsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-02-14

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Skolklass vid Kyrkogrändens skola omkring 1870. Lärare, Lars Emil Bergström född i Uppland år 1825. Död i Rogsta 1895. Han var den förste innehavaren av de förenade folkskollärare - organist och klockarbefattningarna i Rogsta. Folkskolelärare i Rogsta 1846-1881. 35 år.

Sökord: Rogsta, skola, gruppfoto, skolfoto, skolklass, barn, Kyrkogrändens skola, lärare, Lars Erik Bergström.
Motivkategori:skola
Id:208
Fotograf:
Fotoår: Omkr 1870
Bildnummer: rog-neg-2B-192
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-02-19

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Söndagsskoleklass utanför Hovsätters bönhus år 1938. Längst bak står läraren, Anders Olof Eriksson från Lycka i Färdsjö. År 1938.

Sökord: Östra gränden, Hovsäter, skola, gruppfoto, barn, söndagsskoleklass, bönhus, lärare, personer, Anders Olof Eriksson
Motivkategori:skola
Id:213
Fotograf: Helen Swansson f Hådén
Fotoår: 1938
Bildnummer: rog-neg-2B-197
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Hovsäter
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-02-19

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Västanbäcks skola 1904. Lärarinna: Anna Jansson

Sökord: Östra gränden, Västanbäck, Västanbäcks skola, skola, skolbarn, barn, lärarinna, Anna Jansson
Motivkategori:skola
Id:232
Fotograf:
Fotoår: 1904
Bildnummer: rog-neg-4B-233
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Västanbäck
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-02-21

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Västanbäcks skola omkr 1910. Nu har skolan fått en veranda tillbyggd. John Åströms mor Signe Åström finns med på bilden. Lärarinna: Anna Jansson

Sökord: Östra gränden, Västanbäck, skola, Västanbäcks skola, skolfoto, skolbarn, barn, gruppfoto, lärarinna, Anna Jansson, John Åström, Signe Åström
Motivkategori:skola
Id:233
Fotograf:
Fotoår: Omkr 1910
Bildnummer: rog-neg-4B-234
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta Västanbäck
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-02-22

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Rogsta folkskola 1907. Lärare: Tryggve Berglund Förteckning över eleverna vid Rogsta Folkskola år 1907. Första raden fr vänster: Elin Larsson (Olsson), Ester Nording (Eriksson), Signe Kust, Agnes Nilsson, Teres Forslund, Signe Eriksson (Åström), Gertrud Jonsson (Lehman), Andra raden: Frida Holm (Vik), Okänd, Olga Norman, Augusta Eriksson, Ester Viman, Helena Hallin, Eva Kandell (Åkerlund), Ester Persson (Andersson), Tredje raden: Per Olsson, Svante Eriksson, Anna Andersson (Takman), Adina Andersson (Takman), Ingrid Åkerström (Engvall), Anna Lehman (Skoglund), Kristin Norin (Jonsson), Sigrid Engvall Olsson), Ejnar Lehman, Anders Engvall, Albin Nordberg, Fjärde raden: övriga fr vänster: Erik Eriksson, John Åhs, Värner Persson, August Andersson, Axel Nording, Per Frid, Erik Johan Örn, Lars Norell, Jonas Westlin, Per Lundin, Per Lehman, Per Eriksson, Olof Norell, John Brunell, Lehman, Erik Olsson, Lars Olsson, Lars Lindy, Okänd, Albert Åkerström, Lehman, Anton Andersson, Arthur Svärd, Fredrik Lehman, Erik Moberg, Sigfrid Örn, August Andersson

Sökord: Rogsta, Rogsta folkskola, skola, skolbarn, barn, gruppfoton, elevförteckning, lärare, Tryggve Berglund
Motivkategori:skola
Id:243
Fotograf: Tryggve Berglund
Fotoår: 1907
Bildnummer: rog-neg-4B-244
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudksvall, Rogsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-02-25

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Kantors- och lärarbostaden i Kyrkogränden. Vårbilden den 11 mars 1899. Köld. 20-40 gr kallt. Numera förskola.

Sökord: Rogsta, Kyrkogränden, bostad, förskola
Motivkategori:byggnader
Id:245
Fotograf:
Fotoår: 1899
Bildnummer: rog-neg-4B-246
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Kyrkogränden
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-02-25

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Kyrkogrändens småskola, uppförd 1911. Numera ombyggd till privatbostad för Anna och Ivar Eriksson, Ingsta.

Sökord: Rogsta, Ingsta, Kyrkogrändens småskola, skola, privatbostad, bostad, Anna och Ivar Eriksson
Motivkategori:byggnader
Id:247
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-5B-263
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Ingsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-02-25

redigera