Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: personer     
Aktuell sida:1 Totalt antal sidor:48 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 48 sökord: personer sökord2: Personer sökord3: personer
textinformationbild
Bildtext:
Kimsundets fiskeläge, Rogsta.

Sökord: Rogsta, Kimsundets fiskeläge, landskap, sjöbod, båt, personer
Motivkategori:landskap
Id:27
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-1A-4
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hudiksvall, Rogsta, Kimsund
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2007-12-20

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Rogsta station vid Norra Hälsinglands Järnväg (NHJ). Allmänt kallad Bergsjöbanan. Om det är unionsflaggan som syns på bilden så är kortet taget före 1905. Det kan vara banmästare Nilsson som sitter på dressinen. (Ossian Nilssons far). Det är hans distrikt.

Sökord: Rogsta, personer, kvinnor, barn, män, Rogsta station
Motivkategori:personer
Id:28
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-1A-5
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2007-12-20

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Margareta och Erik Jonsson, (Olles Erske) framför bakstugan.

Sökord: Kyrkogränden, Garluö, personer, män, kvinnor, Margareta, Erik Jonsson
Motivkategori:personer
Id:34
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-1A-11
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall Rogsta, Gerluö
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-02

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Tallholmen. Fäbod på utskiftet. 1912

Sökord: Norrdalsgränden, Bästdal, Tallholmen, fäbod, personer, män, kvinnor, barn, kor
Motivkategori:personer
Id:38
Fotograf:
Fotoår: 1912
Bildnummer: rog-neg-1A-15
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Bästdal, Tallholmen
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-02

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Prästgårdsarrendatorn Karl Alexander Lundberg f 1876. I famnen har han prästens dotter. Fotot taget 1926. I en mellanperiod hade jordbruket drivits av prästen själv (KA Gustafsson), men från 1909 arrenderades det åter ut.Lundberg och hans hustru Anna Elisabeth f Viklund flyttade då in i arrendebostaden. Barn: Agnes, Emma och Harry. På gården fanns: 3 hästar, 11 kor, 4 ungdjur, 2 svin, 11 får och 10 höns, enligt Svenska Gods och Gårdar. När de övertog arrendet fanns där "3 getter, 1 månadsgris och 5 kr" enligt Emma A. Efter 8 år flyttade Lundbergs till Lönnånger.

Sökord: Rogsta, prästgård, personer, Karl Alexander Lundberg
Motivkategori:personer
Id:44
Fotograf:
Fotoår: 1926
Bildnummer: rog-neg-1A-21
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-03

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Brita Broberg, 1844-1944 (Berg-Bigga). Här sittande vid "spissen" i stuga rökande "jarpipa" (järnpipa). På bilden syns den första "moderniseringen". Man har satt in en järnspis i den öppna spisen. Brita Broberg var en s k klok gumma som anlitades av traktens folk vid tandvärk och andra smärre åkommor.

Sökord: Sördalsgränden, Malsta, Brita Broberg, personer, kvinnor, spis
Motivkategori:kvinnor
Id:46
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-1A-23
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Malsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-03

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Petter Holmberg i Malsta. T v Petter Holmberg och Greta Holmberg. T h Per Holmberg. Av de unga kvinnornas kläder att dömma är kortet taget i början av 1930-talet. Lägg märke till kjolllängdens förändring genom generationerna.

Sökord: Sördalsgränden, Malsta, personer, Petter, Greta, Per, Holmberg, män, kvinnor
Motivkategori:personer
Id:49
Fotograf:
Fotoår: i början av 1930-talet
Bildnummer: rog-neg-1A-26
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Malsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-03

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Lehmans i Ingsta.

Sökord: Kyrkogränden, Ingsta, personer, män, kvinnor, barn, gård, häst
Motivkategori:personer
Id:53
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-1A-30
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gälveborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Ingsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-04

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Anton Åkerlund, 1890-1962, son till Jon Petter Å. Kortet visar Anton Åkerlund (i mitten) tillsammans med två kamrater under militärttjänstgöring. Anton Åkerlund var anställd vid Televerket som linjearbetare.

Sökord: Rogsta, Åkre, ateljékort, män, personer, militär, militärttjänstgöring, Anton Åkerlund,
Motivkategori:ateljékort
Id:58
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-2A-35
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Åkre
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-07

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Postköraren Arvid Uddén med hästen "Blacken" kommer. Kortet taget 1922 utanför Åkerlunds i Åkre. Fotograf sannolikt Gerda Nilsson.

Sökord: Rogsta, Åkre, personer, häst, postkörare, Arvid Uddén
Motivkategori:arbete
Id:62
Fotograf: troligen Gerda Nilsson
Fotoår: 1922
Bildnummer: rog-neg-2A-39
Förening: Rogsta Hebygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Åkre
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-08

redigera