Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: landskap     
Aktuell sida:1 Totalt antal sidor:4 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 4 sökord: landskap sökord2: Landskap sökord3: landskap
textinformationbild
Bildtext:
Kimsundets fiskeläge, Rogsta.

Sökord: Rogsta, Kimsundets fiskeläge, landskap, sjöbod, båt, personer
Motivkategori:landskap
Id:27
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-1A-4
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hudiksvall, Rogsta, Kimsund
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2007-12-20

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Vy från Rogsta med kyrkan. T h småskolan, numera Ivar Erikssons. T v Rikänkas, nu Hjalamar och Britta Erikssons. Fotograf kan vara endera Gärda Nilsson eller Tryggve Berglund. Båda var goda fotografer och framkallade sina foton på vykortspapper. De samarbetade med handlaren Stina Persson i Ingsta. På baksidan av kortet står: Förlag. Stina Persson.

Sökord: Kyrkogränden, Rogsta, Ingsta, landskap, kyrka, skola
Motivkategori:landskap
Id:39
Fotograf: Gerda Nilsson eller Tryggve Berglund
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-1A-16
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Ingsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-03

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Flygfoto över kyrkan med omkringliggande bygd. 1940-tal.

Sökord: Rogsta, flygfoto, vy, kyrka, kyrkligt
Motivkategori:landskap
Id:55
Fotograf:
Fotoår: troligen 1940-tal
Bildnummer: rog-neg-1A-32
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gälvleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-04

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Kyrkan och kyrkgrändens skola. Fotografiet taget från Åkre. Skolan revs 1983 opch uppbyggdes till loge på Hembygdsgården. Bilder från rivningen finns i Hembygdsgården.

Sökord: Rogsta, Åkre, landskap, vy, kyrka, skola, kyrkligt
Motivkategori:lansdskap
Id:94
Fotograf:
Fotoår: okänt
Bildnummer: rog-neg-3A-72
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Åkre
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-16

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Vy över Blästa tagen från kyrkotornet.

Sökord: Kyrkogränden, Rogsta, Blästa, landskap. vy, kyrkotorn
Motivkategori:landskap
Id:95
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-3A-73
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Blästa
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-16

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Vy över Blästatjärn med Blästa i bakgrunden. I förgrunden, Lehmans t v och den s k Län smansgården t h. Närmast kameran gården som Per Lehmans svärfar, Salomon Backman, byggde vid sekelskiftet. Där bodde senare Per Lehman med hustru. Efter dem Johannes och Anna Skoglund och därefter John och Anna Jacobsson.

Sökord: Kyrkogränden, Ingsta, landskap, vy, Blästatjärn, Blästa, Länsmansgård, Per Lehman, Salomon Backman
Motivkategori:landskap
Id:96
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-3A-74
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Ingsta, Blästa
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-16

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Utsikt över Ingsta från kyrkotornet. I förgrunden t v Klockargården, numera lekskola. I mitten "Rik-änkas", nu Hjalmar och Brita Eriksson. T h på andra sidan vägen den gamla småskolan, nu Ivar Eriksson. Antagligen 1920-talet och fotograf troligen Gerda Nilsson.

Sökord: Kyrkogränden, Ingsta, landskap, vy, Klockargård, byggnader, gårdar
Motivkategori:landskap
Id:97
Fotograf: troligen Gerda Nilsson
Fotoår: troligen 1920
Bildnummer: rog-neg-3A-75
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Ingsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-16

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Tre gårdar i Ingsta. T v Lehmans (Ingsta nr 1). T h om Lehmans den s k länsmansgården som nu är riven. Närmast kameran gården som Per Lehmans svärfar, Salomon Backman, byggde vid sekelskiftet. Där bodde senare Per Lehman med hustru. Efter dem Johannes och Anna Skoglund och därefter John och Anna Jacobsson. I bakgrunden Blästatjärn och Blästa by.

Sökord: Kyrkogränden, Ingsta, gårdar, länsmansgård, vy, landskap, flygfoto
Motivkategori:gårdar
Id:242
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-4B-243
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Ingsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-02-22

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Färdsjö nr 1. Smedjan. 1949. I bakgrunden Håcksta by. Foto: Helen Swansson f Hådén.

Sökord: Östra gränden, Färdsjö, smedjan, Håcksta by, landskap
Motivkategori:byggnader
Id:268
Fotograf: Helen Swansson f Hådén
Fotoår: 1949
Bildnummer: rog-neg-6B-288
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Färdsjö
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-02-28

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Vy över Västanbäcksberget 1949. T h Sjöbloms, senare landstingsdirektör Lundells, därefter doktor Fernströms och nu Gösta och Kerstin Carlssons. Längre ned mot vägen står Britta Sjöbloms stuga, tidigare kallades stugan för "Kare opp i stugaa". Nedanför vägen, Västanbäcks skola. Foto: Helen Swansson f Hådén.

Sökord: Östra gränden, Västanbäck, landskap, vy, Västanbäcksberg
Motivkategori:landskap
Id:271
Fotograf: Helen Swansson f Hådén
Fotoår: 1949
Bildnummer: rog-neg-6B-291
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Västanbäck
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-02-28

redigera