Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: konfirmation     
Aktuell sida:1 Totalt antal sidor:2 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 2 sökord: konfirmation sökord2: Konfirmation sökord3: konfirmation
textinformationbild
Bildtext:
Konfirmation i Rogsta kyrka 1944 eller -45. Kyrkoherde Olle Sandström.

Sökord: Rogsta, Rogsta kyrka, konfimartion, kyrkoherde, Olle Sandström
Motivkategori:kyrkligt
Id:43
Fotograf:
Fotoår: 1944 eller 45
Bildnummer: rog-neg-1A-20
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-03

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Konfirmation i Rogsta kyrka 1913. Kyrkoherde: Per Olenius f 1854- d 1929. Kyrkoherde i Rogsta 1912. 1920 förflyttades han till prästelig tjänst i Nysätra, Uppland. Han var dock fortfarande ordinarie innehavare av kyrkoherdetjänsten i Rogsta. Tjänsten i Rogsta sköttes, fram till Olenius död, av olika vikarier. (Tryggve Berglund: Nova Rogstadha Illustrata, sid 93). Konfirmanderna torde vara födda 1898.

Sökord: Rogsta, kyrkligt, konfirmation, Per Olenius, Rogsta kyrka
Motivkategori:kyrkligt
Id:93
Fotograf:
Fotoår: 1913
Bildnummer: rog-neg-3A-71
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-16

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Konfirmation i Rogsta kyrka år 1922. Fr v: Inga Palmqvist (gift Jonsson), Jenny Nordström, Aina Skoglund Nordenholm, Annie Backlin, Steg, Svea Åberg, Ingsta, Frida Melén Via, Frida Ester Viik, Steg, prästen Lindberg, Edvin Jonsson, Via, Jonas Nordstrand, Välsta, Ludvig Gode Nordenholm, Lasse Eriksson, Välsta, Erik Mickelsson, Välsta och John Larsson, Malsta.

Sökord: Rogsta, konfirmation, högtid, Rogsta kyrka, personer, Inga Palmqvist (gift Jonsson), Jenny Nordström, Aina Skoglund Nordenholm, Annie Backlin, Svea Åberg, Frida Melén, Frida Ester Viik, prästen Lindberg, Edvin Jonsson, Jonas Nordstrand, Ludvig Gode Nordenholm, Lasse Eriksson, Erik Mickelsson, John Larsson
Motivkategori:kyrkligt
Id:101
Fotograf:
Fotoår: 1922
Bildnummer: rog-neg-3A-79
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-21

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Konfirmation i Rogsta kyrka år 1916. Prästen är troligen kyrkoherde Per Olenius. Konfirmanderna okända, men på kortets baksida står skrivet: Karl Skoglund.

Sökord: Rogsta, Rogsta kyrka, konfirmation, högtid, kyrka
Motivkategori:kyrkligt
Id:104
Fotograf:
Fotoår: 1916
Bildnummer: rog-neg-3A-82
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-21

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Konfirmandjubileum i Rogsta kyrka år 1964. 1914 års konfirmander träffas efter 50 år. Kyrkoherde, Axlid.

Sökord: Rogsta, kyrkligt, Rogsta kyrka, konfirmandjubileum, konfirmation, konfirmander, gruppfoto, män, kvinnor, Kyrkoherde Axlid
Motivkategori:kyrkligt
Id:368
Fotograf:
Fotoår: 1964
Bildnummer: rog-neg-1D-392
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-03-26

redigera

textinformationbild
Bildtext:
1943 föddes dottern Aina. Här ses hon efter konfirmationen 1957. Med blomsterhyllning. Från 1950-talets början hade en ny sed gjort sitt insteg. Tidigare fick konfirmanderna endast en gåva, som minne av konfirmationen (om man fick något alls) förutom den obligatoriska bibeln förstås.

Sökord: Kyrkogränden, Ingsta, kvinnor, personer, Aina, blommor, blomsterhyllning, konfirmation, bibel
Motivkategori:kvinnor
Id:397
Fotograf:
Fotoår: 1957
Bildnummer: rog-neg-1D-421
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Ingsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-04-01

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Konfirmander i Rogsta kyrka 1917. Kyrkoherde i Rogsta denna tid var Per Olenius. Stående flickor fr v: nr 6 Kajsa Sjöström f Eriksson. Konfirmander i Rogsta kyrka 1917. Kyrkoherde: Per Olenius. Sittande fr v: Alma Östlin, Gärda Galin ?, Hanna Persson, Signe Johansson, Ester Olsson, Märta Flöjt, Atrid Holmström. Andra raden (stående) fr v: Tyra Kust, Ester Lundkvist, Gunborg Karlsson, Svea Nordling, Anna Nordling, Katarina Eriksson, Elin Vestmark, Jenny Olsson (Stølåker), Jenny Eriksson, Emma Lundberg. Tredje raden fr v: Erik Nilsson, Gunar Nordgren, Erik Sjöden, John Bladin, Hans Benett, Abel Nyman, Ivar Lehman

Sökord: Rogsta, kyrkligt, konfirmation, konfirmander, Rogsta kyrka, gruppfoto, personer, kyrkoherde Per Olenius, Kajsa Sjöström f Eriksson, Alma Östlin, Gärda Galin ?, Hanna Persson, Signe Johansson, Ester Olsson, Märta Flöjt, Atrid Holmström, Tyra Kust, Ester Lundkvist, Gunborg Karlsson, Svea Nordling, Anna Nordling, Katarina Eriksson, Elin Vestmark, Jenny Olsson (Stølåker), Jenny Eriksson, Emma Lundberg, Erik Nilsson, Gunar Nordgren, Erik Sjöden, John Bladin, Hans Benett, Abel Nyman, Ivar Lehman
Motivkategori:kyrkligt
Id:469
Fotograf:
Fotoår: 1917
Bildnummer: rog-neg-2E-500
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-04-18

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Konfirmander i Rogsta kyrka år 1910. Prästen är antagligen K. A. Gustafsson, som var kyrkoherde i Rogsta församling 1897 - 1912. han bytte senare namn och kallade sig Ramsten.

Sökord: Rogsta, kyrkligt, konfirmation, konfirmander, Rogsta kyrka, gruppfoto, personer, präst K. A. Gustafsson, Ramsten
Motivkategori:kyrkligt
Id:471
Fotograf:
Fotoår: 1910
Bildnummer: rog-neg-2E-502
Förening: Rogsta Hembygdsförenig
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta
Teknik: Inskannnat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Repigt
Reg av: A E
Reg datum: 2008-04-21

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Konfirmation i Rogsta kyrka år?

Sökord: Rogsta, konfirmation, konfirmander, Rogsta kyrka
Motivkategori:kyrkligt
Id:532
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-1F-566
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s7v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-05-08

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Blivande konfirmander i Rogsta år 1912. Kyrkoherde K. A. Gustafsson.

Sökord: Rogsta, kyrkligt, konfirmation, blivande konfirmander, gruppfoto, kyrkoherde K. A. Gustafsson
Motivkategori:kyrkligt
Id:555
Fotograf:
Fotoår: 1912
Bildnummer: rog-neg-2F-588
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-05-27

redigera