Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: djur     
Aktuell sida:1 Totalt antal sidor:7 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 7 sökord: djur sökord2: Djur sökord3: djur
textinformationbild
Bildtext:
Prästgårdsarrendatorn Karl Alexander Lundberg f 1876. I famnen har han prästens dotter. Fotot taget 1926. I en mellanperiod hade jordbruket drivits av prästen själv (KA Gustafsson), men från 1909 arrenderades det åter ut.Lundberg och hans hustru Anna Elisabeth f Viklund flyttade då in i arrendebostaden. Barn: Agnes, Emma och Harry. På gården fanns: 3 hästar, 11 kor, 4 ungdjur, 2 svin, 11 får och 10 höns, enligt Svenska Gods och Gårdar. När de övertog arrendet fanns där "3 getter, 1 månadsgris och 5 kr" enligt Emma A. Efter 8 år flyttade Lundbergs till Lönnånger.

Sökord: Rogsta, prästgård, personer, Karl Alexander Lundberg
Motivkategori:personer
Id:44
Fotograf:
Fotoår: 1926
Bildnummer: rog-neg-1A-21
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-03

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Olof Svensson från Byn kör hem hö. Året 1955

Sökord: Norrdalsgränden, Byn, Olof Svensson, arbete, män, personer, häst, djur
Motivkategori:arbete
Id:144
Fotograf:
Fotoår: 1955
Bildnummer: rog-neg-4A-125
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Byn
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-31

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Norrigårn i Färdsjö.(Hådéns). Kalven leds ut för att slaktas. T v Erik Johan Eriksson, bonde i Håcksta och dessutom slaktare. T h Elida Hådén, som skjuter på den motvilliga kalven.

Sökord: Östra gränden, Färdsjö, arbete, slaktare, slakt, kalv, kreatur, djur, Erik Johan Eriksson, Elida Hådén
Motivkategori:arbete
Id:148
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-1B-130
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Färdsjö
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-02-04

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Plöjning med parhästarna Svarta och Blesa. Bakom plogen Anders Hådén och den som håller i tömmarna är mågen i Norrigårn. Göte Swansson, bosatt i Amerika, men nu år 1949 hemma i Sverige och hälsar på hos svärföräldrarna. Själv är han Rengsjö-pojke från begynnelsen. Samtliga foton på denna sida är tagna av hans hustru Helen Swansson f Hådén.

Sökord: Östra gränden, Färdsjö, Norrigårn, arbete, jordbruk, plöjning, emigranter, hästar, djur, Svarta, Blesa, Anders Hådén, Göte Swansson
Motivkategori:arbete
Id:150
Fotograf: Helen Swansson f Hådén
Fotoår: 1949
Bildnummer: rog-neg-1B-132
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Färdsjö, Norrigårn
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-02-04

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Karin på hjulräfsan med Putte i skaklarna. Malnabäck 1946.

Sökord: Kyrkogränden, Lönnånger, Malnabäck, arbete, jordbruk, hjulräfsa, häst, djur, Putte, personer, kvinnor, Karin
Motivkategori:arbete
Id:155
Fotograf:
Fotoår: 1946
Bildnummer: rog-neg-1B-138
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Lönnånger, Malnabäck
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-02-05

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Malnabäck 1938. I förgrunden: Hjärtros, Stjärna, Isabella, och Brunetta. I bakgrunden t v, sågen. Därefter sommarfejset, som Holger Lindqvist byggde om till stuga och höger därom lador.

Sökord: Kyrkogränden, Lönnånger, Malnabäck, kor, kreatur, djur
Motivkategori:djur
Id:160
Fotograf:
Fotoår: 1938
Bildnummer: rog-neg-1B-143
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Lönnånger, Malnabäck
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-02-06

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Innan mjölkbilen kunde hämta mjölken vid mjölkpallarna, måste den forslas från gården till mjölkpallarna. Detta skedde på olika sätt beroende på mängd och avstånd. Med häst och vagn, eller släde, med dragkärra eller spark, med eka, men det kunde också ske på detta sätt. Georg Dehlin kör fram mjölken med baggen. Året 1937.

Sökord: Kyrkogränden, Lönnånger, arbete, mjölk, bagge, kreatur, djur, Georg Dehlin
Motivkategori:arbete
Id:161
Fotograf:
Fotoår: 1937
Bildnummer: rog-neg-1B-144
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Lönnånger
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-02-06

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Gården Brännsholmen i Lönnånger. År 1938. I bakgrunden Malnabäck. I förgrunden Kalle Jansson (Kalle på Brännsholmen) plöjer med parhästarna Putte från Malnabäck och Bjuck från "Höckse".

Sökord: Kyrkogränden, Lönnånger, Brännsholmen, arbete, jordbruk, plöjning, hästar, kreatur, djur, gårdar, personer, Kalle Jansson
Motivkategori:arbete
Id:165
Fotograf:
Fotoår: 1938
Bildnummer: rog-neg-1B-149
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Lönnånger, Brännsholmen
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-02-08

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Malnabäck 1947. I bakgrunden Norstafjärden.

Sökord: Kyrkogränden, Lönnånger, Malnabäck, arbete, hö, män, hästar, djur, kreatur
Motivkategori:arbete
Id:166
Fotograf:
Fotoår: 1947
Bildnummer: rog-neg-1B-150
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Lönnånger, Malnabäck
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-02-08

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Mor Lina, Malnabäck jätar en kviga, sommaren 1943.

Sökord: Kyrkogränden, Lönnånger, Malnabäck, arbete, kvinnor, ko, kviga, kreatur, djur, personer, Lina
Motivkategori:arbete
Id:172
Fotograf:
Fotoår: 1943
Bildnummer: rog-neg-1B-156
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Lönnånger, Malnabäck
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-02-11

redigera