Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: barn     
Aktuell sida:1 Totalt antal sidor:18 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 18 sökord: barn sökord2: Barn sökord3: barn
textinformationbild
Bildtext:
Gästgiveriet i Malsta. På bilden från vänster: Anna Persson, lillflickan Anny,Hilda gift Broberg, Britta gift Fransson, Julia gift Alcen,lillpojken Erik Persson,gästgivare Anders Olof Persson. I bilen sitter Per Daniel Olsson Hilda, Britta, Julia och Per är barn till Anders Olov i ett tidigare äktenskap. Anny och Erik är barn till Anna och Anders Olof. Anny avled vid sex års ålder.

Sökord: gästgiveri, Malsta, byggnader, bil, fordon, människor
Motivkategori:gårdar
Id:10
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: Gästgiver-Malsta01
Förening: Rogsta Hbf
Land:
Motivplats:
Teknik:
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av:
Reg datum:

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Kimsundets fiskeläge, Rogsta.

Sökord: Rogsta, Kimsundets fiskeläge, stuga, torp, gruppfoton, män, barn
Motivkategori:byggnader
Id:26
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-1A-3
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Kimsund
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2007-12-20

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Rogsta station vid Norra Hälsinglands Järnväg (NHJ). Allmänt kallad Bergsjöbanan. Om det är unionsflaggan som syns på bilden så är kortet taget före 1905. Det kan vara banmästare Nilsson som sitter på dressinen. (Ossian Nilssons far). Det är hans distrikt.

Sökord: Rogsta, personer, kvinnor, barn, män, Rogsta station
Motivkategori:personer
Id:28
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-1A-5
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2007-12-20

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Bröllop hos Ersk-Ers i Garluö. Gården som även kallades "Väststuga", brann ned 1929. Bruden, Gerttrud, var dotter till gårdens ägare Erik Jonsson och Sigrid. Brudgum var Fredrik Lehman. Vigselförrättare, pastor Oskar Lindberg. (Ersk-Ers,, Garluö nr I, har fått sitt namn efter en tidigare ägare nämligen Erik Eriksson f 1801 d 1886. Erik Eriksson var riksdagsman vid den lagtima riksdagen (1850-1851).

Sökord: Kyrkogränden, Garluö, bröllop, kvinnor, män, barn, gruppfoton
Motivkategori:bröllop
Id:29
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-1A-6
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Garluö
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2007-12-20

redigera

textinformationbild
Bildtext:
John Jonsson (fjärdingsman) och Tilda på Skyttholmen firar bröllop. Sittande längst t v brudgummens farfar Jon Nilsson. Spelmannen t v Helge Nilsson från Steg. Snett t h bakom bruden, brudens mor Anna på Skyttholmen. Året var 1925.

Sökord: Sördalsgränden, Sylta, Skyttholm, bröllop, gruppfoton, män, kvinnor, barn
Motivkategori:bröllop
Id:32
Fotograf:
Fotoår: 1925
Bildnummer: rog-neg-A1-9
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall. Rogsta, Sylta, Skyttholm
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2007-12-21

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Skolelever utanför Syltaskolan. Lärarinnan Anna Berglund t v i bilden. Flickan i mitten, med flätor, är Ingeborg Holmberg från Malsta, senare gift med Jonas Törnkvist i Malsta. På kortets baksida står: "Tillhör Brita Ingeborg Holmberg, Malsta, Via. Minne fårn skolan vårterminen 1910". Syltaskolan byggdes 1895. Årtalet är inhugget i sten sockeln. (Uppgift av Per Udd, Sylta). "På den tiden kunde man inte klaga på nativiteten. Barnantalet i skolorna växte oupphörligt, och i Malsta höll det sig emellan 70 och 80 i flera år. Till slut var man tvungen att inrätta ytterligare en skola inom detta område. Den förlades till Sylta och blev färdigbyggd år 1897. Skolans första lärarinna hette Ida Johansson". (Helge Nilsson, Hälsingerunor 1972 sid 92).

Sökord: Sördalsgränden, Sylta, Sylta skola, skolfoton, barn, kvinnor,gruppfoto, Anna Berglund, Ingeborg Holmberg,
Motivkategori:skola
Id:36
Fotograf:
Fotoår: 1910
Bildnummer: rog-neg-1A-13
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Sylta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-02

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Båtsmanstorpet, Malsta 1:15, sommartid. Torpet byggdes sannolikt under första hälften av 1800-talet. En innehavare av torpet var båtsman J Fröllander. Vid hans död ärvdes torpet av hans halvsyster Britta Broberg (Berg-Bigga) 1844-1944. Nästa ägare blev dottern Emma Broberg. Emma var städerska vid Malstaskolhus och senare förestånderska för barnbespisningen i Malsta. Torpet således när Emma flyttade till Ingstahemmet.

Sökord: Sördalsgränden, Malsta, båtsmanstorp, torp, båtsman, J Fröllander, Britta Broberg, Emma Broberg
Motivkategori:byggnader
Id:37
Fotograf: P O Moberg
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-1A-14
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Malsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-02

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Tallholmen. Fäbod på utskiftet. 1912

Sökord: Norrdalsgränden, Bästdal, Tallholmen, fäbod, personer, män, kvinnor, barn, kor
Motivkategori:personer
Id:38
Fotograf:
Fotoår: 1912
Bildnummer: rog-neg-1A-15
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Bästdal, Tallholmen
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-02

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Sunnågården. Fotot taget i början av 1900. Fr v: Farfar, Anders Erik Hansson med häst. Farmor, Brita f Abrahamsson. Dåvarande äg. Sönerna Johan (Sunnå-Johan) och Hans-Erik. Uppgifterna skrivna på baksidan av kortet av sonhustrun Emma Andersson.

Sökord: Sördalsgränden, Sylta, gård, män, kvinnor, barn, farfar, farmor, häst, Anders Erik Hansson, Brita f Abrahamsson, Johan, Hans-Erik
Motivkategori:gårdar
Id:42
Fotograf:
Fotoår: i början av 1900-talet
Bildnummer: rog-neg-1A-19
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Sylta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-03

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Prästgårdsarrendatorn Karl Alexander Lundberg f 1876. I famnen har han prästens dotter. Fotot taget 1926. I en mellanperiod hade jordbruket drivits av prästen själv (KA Gustafsson), men från 1909 arrenderades det åter ut.Lundberg och hans hustru Anna Elisabeth f Viklund flyttade då in i arrendebostaden. Barn: Agnes, Emma och Harry. På gården fanns: 3 hästar, 11 kor, 4 ungdjur, 2 svin, 11 får och 10 höns, enligt Svenska Gods och Gårdar. När de övertog arrendet fanns där "3 getter, 1 månadsgris och 5 kr" enligt Emma A. Efter 8 år flyttade Lundbergs till Lönnånger.

Sökord: Rogsta, prästgård, personer, Karl Alexander Lundberg
Motivkategori:personer
Id:44
Fotograf:
Fotoår: 1926
Bildnummer: rog-neg-1A-21
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-03

redigera