Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: Steg     
Aktuell sida:1 Totalt antal sidor:1 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 1 sökord: Steg sökord2: Steg sökord3: steg
textinformationbild
Bildtext:
John Jonsson (fjärdingsman) och Tilda på Skyttholmen firar bröllop. Sittande längst t v brudgummens farfar Jon Nilsson. Spelmannen t v Helge Nilsson från Steg. Snett t h bakom bruden, brudens mor Anna på Skyttholmen. Året var 1925.

Sökord: Sördalsgränden, Sylta, Skyttholm, bröllop, gruppfoton, män, kvinnor, barn
Motivkategori:bröllop
Id:32
Fotograf:
Fotoår: 1925
Bildnummer: rog-neg-A1-9
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall. Rogsta, Sylta, Skyttholm
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2007-12-21

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Konfirmation i Rogsta kyrka år 1922. Fr v: Inga Palmqvist (gift Jonsson), Jenny Nordström, Aina Skoglund Nordenholm, Annie Backlin, Steg, Svea Åberg, Ingsta, Frida Melén Via, Frida Ester Viik, Steg, prästen Lindberg, Edvin Jonsson, Via, Jonas Nordstrand, Välsta, Ludvig Gode Nordenholm, Lasse Eriksson, Välsta, Erik Mickelsson, Välsta och John Larsson, Malsta.

Sökord: Rogsta, konfirmation, högtid, Rogsta kyrka, personer, Inga Palmqvist (gift Jonsson), Jenny Nordström, Aina Skoglund Nordenholm, Annie Backlin, Svea Åberg, Frida Melén, Frida Ester Viik, prästen Lindberg, Edvin Jonsson, Jonas Nordstrand, Ludvig Gode Nordenholm, Lasse Eriksson, Erik Mickelsson, John Larsson
Motivkategori:kyrkligt
Id:101
Fotograf:
Fotoår: 1922
Bildnummer: rog-neg-3A-79
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-21

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Erik Persson vid ratten i sin Pontiac. Sittande på fotsteget, Harry Lundberg.

Sökord: Kyrkogränden, Blästa, män, personer, fordon, Pontiac, personbil
Motivkategori:män
Id:221
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-3B-205
Förening: Rogsta Hembygdsgförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Blästa
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-02-20

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Personerna: I mitten Katarina (Kajsa) Sjöberg, t v sonen Per Eriksson 1876-1949 och t v dottern Anna Eriksson. Vid hästen fostersonen Einar Svensson. Anna Eriksson var sömmerska och modist. Per Eriksson blev senare i livet bosatt på Såged i Rogsta.

Sökord: Sördalsgräden, Bro, Steg, personer, män, kvinnor, djur, häst, katt, Katarina (Kajsa) Sjöberg, Per Eriksson, Anna Eriksson, Einar Svensson, Anna Eriksson, gård
Motivkategori:byggnader
Id:362
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-2C-386
Förening: Rogsta Hembygdsförenig
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Bro, Steg
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-03-17

redigera

textinformationbild
Bildtext:
1943 föddes dottern Aina. Här ses hon efter konfirmationen 1957. Med blomsterhyllning. Från 1950-talets början hade en ny sed gjort sitt insteg. Tidigare fick konfirmanderna endast en gåva, som minne av konfirmationen (om man fick något alls) förutom den obligatoriska bibeln förstås.

Sökord: Kyrkogränden, Ingsta, kvinnor, personer, Aina, blommor, blomsterhyllning, konfirmation, bibel
Motivkategori:kvinnor
Id:397
Fotograf:
Fotoår: 1957
Bildnummer: rog-neg-1D-421
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Ingsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-04-01

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Gudstjänst i Bergöns kapell år 1978. T h kyrkoherde Weit Svensson. Vid orgeln kantor Per Sundin. I Bergöns kapell hölls en gudstjänst per år med prästens medverkan. Övriga gudstjänster fick hamnborna klara själva under ledning av kapellvärden. Kapellet var helgat åt aposteln Bartolomeus och gudstjänsten med präst hölls därför i anslutning till Bartolomeidagen den 24 augusti (barsmäss). Det var då kapellmästarns skyldighet att hämta prästen. I roddbåt gick färden över Norstafjärden, ut genom Stegsundet, genom Spjutnäsfjärden, Kimsundet och fram till Bergön. Väl framme så skulle han bjuda prästen på mat och dryck. För all denna ära var kapellmästarn skyldig att betala kronor 1:50 till kapellkassan.

Sökord: Rogsta, Fiskelägen, Bergön, Bergöns kapell, gudstjänst, Bartolomeidag, kyrkoherde Weit Svensson, kantor Per Sundin
Motivkategori:kyrkligt
Id:412
Fotograf:
Fotoår: 1978
Bildnummer: rog-neg-2D-438
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Fiskelägen, Bergön
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-04-02

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Olof Sundfors, Steg. Foto: J. O. Wiklund, Hudiksvall

Sökord: Sördalsgränden, Bro, Steg, ateljékort, män, personer, Olof Sundfors
Motivkategori:ateljékort
Id:449
Fotograf: J. O. Wiklund, Hudiksvall
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-1E-478
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Bro, Steg
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-04-15

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Skolklass ifrån Malstaskolan 1937-1939. Sittande på sparkarna fr h: Ingegärd Nilsson, Välsta, Rur Frisk, Frölland, Greta Thunstedt, Välsta, Gunvor Nilsson, (på styret). Övriga flickor fr v: Karin Holmsten, Välsta, Alice Ulander, Steg, Märta Persson, Bro, Karin Eriksson, Malsta. Pojkarna i bakre raden fr v: Per Hansson, Välsta, Nils Sjöström, Välsta, Harald Svedlund, Sveg, Åke Olsson, Välsta och Per Thunsted Välsta.

Sökord: Sördalsgränden, Malsta, skola, skolbarn, Malstaskola, skolklass, vinter spark, barn, Ingegärd Nilsson, Rur Frisk, Greta Thunstedt, Gunvor Nilsson, Karin Holmsten, Alice Ulander, Märta Persson, Karin Eriksson, Per Hansson, Nils Sjöström, Harald Svedlund, Åke Olsson, Per Thunsted
Motivkategori:skola
Id:498
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-2E-532
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Malsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-05-05

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Oskar Andersson med brud. Bruden från Stegsundet. Fotograf: P. I. Pettersson, Bergsjö

Sökord: Kyrkogränden, Norsta, bröllop, personer, gruppfoto, Oskar Andersson
Motivkategori:bröllop
Id:562
Fotograf: P. I. Pettersson, Bergsjö
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-2F-595
Förening: Rogsta Hembygdsförenig
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Norsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-05-28

redigera