Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: Bro     
Aktuell sida:1 Totalt antal sidor:7 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 7 sökord: Bro sökord2: Bro sökord3: bro
textinformationbild
Bildtext:
Gästgiveriet i Malsta. På bilden från vänster: Anna Persson, lillflickan Anny,Hilda gift Broberg, Britta gift Fransson, Julia gift Alcen,lillpojken Erik Persson,gästgivare Anders Olof Persson. I bilen sitter Per Daniel Olsson Hilda, Britta, Julia och Per är barn till Anders Olov i ett tidigare äktenskap. Anny och Erik är barn till Anna och Anders Olof. Anny avled vid sex års ålder.

Sökord: gästgiveri, Malsta, byggnader, bil, fordon, människor
Motivkategori:gårdar
Id:10
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: Gästgiver-Malsta01
Förening: Rogsta Hbf
Land:
Motivplats:
Teknik:
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av:
Reg datum:

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Jonas Törnkvists handelsbod i Malsta före renoveringen. Enligt uppgift av Bertil Broberg, Hudiksvall, född i Malsta, ägdes denna handelsbod tidigare av åkaren Vinberg, Hudiksvall. (den Vinberg som hade sönerna Hilmer, Heribert, och Harald).

Sökord: Sördalsgränden, Malsta, gårdar, handelsbo, män, cykel
Motivkategori:gårdar
Id:24
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-1A-1
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Malsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2007-12-20

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Båtsmanstorpet, Malsta 1:15, sommartid. Torpet byggdes sannolikt under första hälften av 1800-talet. En innehavare av torpet var båtsman J Fröllander. Vid hans död ärvdes torpet av hans halvsyster Britta Broberg (Berg-Bigga) 1844-1944. Nästa ägare blev dottern Emma Broberg. Emma var städerska vid Malstaskolhus och senare förestånderska för barnbespisningen i Malsta. Torpet således när Emma flyttade till Ingstahemmet.

Sökord: Sördalsgränden, Malsta, båtsmanstorp, torp, båtsman, J Fröllander, Britta Broberg, Emma Broberg
Motivkategori:byggnader
Id:37
Fotograf: P O Moberg
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-1A-14
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Malsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-02

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Låtsasfiske på Sunnån. Tillgjort som Emma säger. Från v: Johan Andersson, brodern Hans-Erik Andersson (knästående), Patrik och Ante Stolt. På andra sidan ån Anders Hansson (far till Johan Hansson. Fotot taget 1918.

Sökord: Sördalsgränden, Sylta, Sunnå, fritid, Johan Andersson, Hans-Erik Andersson, Patrik och Ante Stolt, Anders Hansson
Motivkategori:fritid
Id:40
Fotograf:
Fotoår: 1918
Bildnummer: rog-neg-1A-17
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Sylta, Sunnå
Teknik: Insannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-03

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Brita Broberg, 1844-1944 (Berg-Bigga). Här sittande vid "spissen" i stuga rökande "jarpipa" (järnpipa). På bilden syns den första "moderniseringen". Man har satt in en järnspis i den öppna spisen. Brita Broberg var en s k klok gumma som anlitades av traktens folk vid tandvärk och andra smärre åkommor.

Sökord: Sördalsgränden, Malsta, Brita Broberg, personer, kvinnor, spis
Motivkategori:kvinnor
Id:46
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-1A-23
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Malsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-03

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Fem unga människor hos fotograf J O Wiklund i Hudiksvall. Tidpunkt åren närmast sekelskiftet 18-1900. Sittande längst t v Bricken Broberg från Bro. De övriga okända.

Sökord: Sördalsgränden, Hudiksvall, Bro, Bricken Broberg, , gruppfoto, män, kvinnor
Motivkategori:gruppfoto
Id:54
Fotograf: J O Wiklund
Fotoår: omkr 1900
Bildnummer: rog-neg-1A-31
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Bro
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-04

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Flygfoto över kyrkan med omkringliggande bygd. 1940-tal.

Sökord: Rogsta, flygfoto, vy, kyrka, kyrkligt
Motivkategori:landskap
Id:55
Fotograf:
Fotoår: troligen 1940-tal
Bildnummer: rog-neg-1A-32
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gälvleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-04

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Småskolelärarinnan Anna Berglund i sitt hem. Flickan heter Maja Eriksson och är från Frölland.

Sökord: Sördalsgränden, Malsta, lärarinna, Anna Berglund, Maja Eriksson
Motivkategori:kvinnor
Id:56
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-1A-33
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Malsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-04

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Malstastenen Runsten från de s k vikingatiden, omkr år 1000. Så här skriver professor Sven B F Jansson om Malstastenen. "Runstenen från Malsta är den mest omskrivna av alla Norllands runstenar. Den spelade en framträdande roll vid lösningen av de så de så kallade "hälsingerunornas" gåta. Denna hälsingska runsten nämns hundtatals gånger i mer eller mindre vetenskapliga avhandlingar, uppsatser och tidningsartiklar". På grund av luftföroreningarnas ogynnsamma inverkan på stenen, den hotades av söndervittring, flyttades den av Riksantikvarieämbetet till Hälsinglands Museum. En kopia av Malstastenen restes på den ursprungliga platsen vid runstensåkern. Flyttningen skedde den 13/3 1979.

Sökord: Sördalsgränden, Malsta, Malstasten, runsten
Motivkategori:kulturlämningar
Id:57
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-1A-34
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Malsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-04

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Skolbarn och lärare vid gamla Malstaskolan 1938. Småskolelärarinan Gunhild Lindfors och läraren Josef Lindblom.

Sökord: Sördalsgränden, Rogsta, Malsta, Malstaskola gruppfoto, skolbarn, barn, lärare, Gunhild Lindfors, Josef Lindblom
Motivkategori:skola
Id:69
Fotograf:
Fotoår: 1938
Bildnummer: rog-neg-2A-46
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Malsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-09

redigera