Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: Moviken     
Aktuell sida:1 Totalt antal sidor:2 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 2 sökord: Moviken sökord2: Moviken sökord3: moviken
textinformationbild
Bildtext:
Vy från Moviken, Bjuråker.

Sökord: landskap,hus,Moviken,Bjuråker.
Motivkategori:landskap
Id:34
Fotograf: Erik Hed
Fotoår:
Bildnummer: eh-B-12
Förening: Forsa Sockens Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hudiksvall, Bjuråker, Moviken
Teknik: inskannat diapositiv 24x36 mm, färg
Rättighet: Forsa Sockens Hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: Erik Hed
Skick:
Reg av: M.Ö.
Reg datum: 2007-02-02

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Bostadshus, Bertil Jonsson, Moviken, Bjuråker

Sökord: hus. Moviken, Bertil Jonsson
Motivkategori:hus
Id:113
Fotograf: Ragnar Forsberg
Fotoår: 1947 - 48
Bildnummer: hus-a-98
Förening: Bjuråkers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hudiksvall, Bjuråker, Moviken
Teknik: Inskannat negatid 6x9 cm s/v
Rättighet: Bjuråkers Hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: Bygd och Folk
Skick: gott
Reg av: MLS
Reg datum: 2008-04-03

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Bostadshus, Johan Eriksson, Moviken 1:1, Bjuråker

Sökord: hus, Moviken, Johan Eriksson
Motivkategori:hus
Id:114
Fotograf: Ragnar Forsberg
Fotoår: 1947 - 48
Bildnummer: hus-a-99
Förening: Bjuråkers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hudiksvall, Bjuråker, Moviken
Teknik: Inskannat negatid 6x9 cm s/v
Rättighet: Bjuråkers Hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken: Bjuråker 24E1
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: Bygd och Folk
Skick: gott
Reg av: MLS
Reg datum: 2008-04-03

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Ur noteringar av Ossian Friberg från 1960-talet: När järnbruksdriften upphörde i Moviken revs kolugnarna för tillverkning av träkol (utom en). På bild ser man slaggstenshögar efter rivna ugnar, kvarvarande ugnen på bild revs också. Totalt fanns sju kolugnar. Fram till dessa dörrar och alla andra ugnar har jag med parhästar kört fram kolved. Arbetstiden var då 12 timmar. Huset till vänster är nu också rivet. Mannen på bild var svåger till ”Tupp-Sven”.

Sökord: hus, kolugn, ruiner, man,
Motivkategori:byggnader
Id:227
Fotograf: Ossian Friberg
Fotoår: 1930-tal
Bildnummer: sob-yh-53
Förening: Forskarföreningen släkt och bygd i Bollnäs
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Bjuråker, Moviken
Teknik: Inskannat foto
Rättighet: Forskarföreningen släkt och bygd
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: samling Y Hedrén/S Perzon
Skick: ganska bra
Reg av: Hans E
Reg datum: 2009-11-19

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Ur Ossian Fribergs noteringar på 1960-talet: Järnmalmen hämtades från gruvor i bl.a. Roslagen, och kom till Hudiksvall med skutor. Sen forslades malmen med järnväg till Näsviken för att sen fraktas med pråmar över Dellen till Moviken. Bilden visar malmkajen i Moviken. På bilden syns också malmkranen samt lastade malmvagnar förspända med köroxar. Jag har själv varit med och kört dessa oxar en sommar, och sommaren därpå blev jag ”befordrad” till bromsare. Det vita huset som syns innehöll en ångmaskin som drev kranvinschen. Bilden är en reproduktion av ett gammalt foto.

Sökord: män, byggnader, vagnar, kran, djur, oxar
Motivkategori:arbete
Id:228
Fotograf: okänt
Fotoår: sent 1800-tal?
Bildnummer: sob-yh-54
Förening: Forskarföreningen släkt och bygd i Bollnäs
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Bjuråker, Moviken
Teknik: Inskannat foto (reproduktion)
Rättighet: Forskarföreningen släkt och bygd
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: samling Y Hedrén/S Perzon
Skick: dåligt
Reg av: Hans E
Reg datum: 2009-11-19

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Det fanns en del malmpråmar som fick gå till botten vid kajen i Moviken när dom inte längre behövdes. Bilden visar en av dessa pråmar som av takställningen att döma har använts för någon utflykt? Mannen på bild är Reinhold Fernström (skolkamrat till Ossian Friberg)

Sökord: båtasr, brygga, man, pråm
Motivkategori:sjöfart
Id:229
Fotograf: Ossian Friberg
Fotoår: 1950-tal?
Bildnummer: sob-yh-55
Förening: Forskarföreningen släkt och bygd i Bollnäs
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Bjuråker, Moviken
Teknik: Inskannat foto
Rättighet: Forskarföreningen släkt och bygd
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: samling Y Hedrén/S Perzon
Skick: bra
Reg av: Hans E
Reg datum: 2009-11-19

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Bild från ångbåtskajen i Moviken sedan järnbruket upphört. Till vänster ligger en pråm på sjöbottnen, men den till höger flöt ännu när bilden togs 1935. Framför pråmen syns skorstenen till bruksbåten Tamm. Stora huset till vänster var ångbåtsvedboden. Allt på bilden är nu helt borta. (noteringar från 1960-talet)

Sökord: båtar, pråmar, byggnader, hus, magasin, brygga
Motivkategori:sjöfart
Id:230
Fotograf: Ossian Friberg
Fotoår: ca 1935
Bildnummer: sob-yh-57
Förening: Forskarföreningen släkt och bygd i Bollnäs
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Bjuråker, Moviken
Teknik: Inskannat foto
Rättighet: Forskarföreningen släkt och bygd
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: samling Y Hedrén/S Perzon
Skick: bra
Reg av: Hans E
Reg datum: 2009-11-19

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Noteringar sannolikt av Ossian Friberg från 1960-talet: Den sist uppförda kolugen finns ännu kvar, och det är meningen att den skall bevaras. Men skorstenen är riven och de kratftiga järndörrarna är såld till skrot.

Sökord: kolugn, byggnad, hus,
Motivkategori:byggnader
Id:231
Fotograf: Ossian Friberg
Fotoår: okänt
Bildnummer: sob-yh-58
Förening: Forskarföreningen släkt och bygd i Bollnäs
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Bjuråker, Moviken
Teknik: Inskannat foto
Rättighet: Forskarföreningen släkt och bygd
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: samling Y Hedrén/S Perzon
Skick: ganska bra
Reg av: Hans E
Reg datum: 2009-11-19

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Interiör från kolhuset i Moviken innan det revs

Sökord: byggnad, kolhus
Motivkategori:övrigt
Id:243
Fotograf: fam Boija
Fotoår: sent 1940-tal
Bildnummer: iber-007
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Bjuråker, Moviken
Teknik: Inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: Bergfeldt
Skick: mindre bra (mörkt)
Reg av: Hans E
Reg datum: 2011-09-07

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Kolugn i Moviken, numera riven

Sökord: hus, kolugn, man, industri
Motivkategori:byggnader
Id:250
Fotograf: okänt
Fotoår: 1950-tal
Bildnummer: labu-242
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Bjuråker, Moviken
Teknik: Inskannat foto
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: Bureborg
Skick: ganska bra
Reg av: HE
Reg datum: 2017-09-19

redigera