Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: Bolle     
Aktuell sida:1 Totalt antal sidor:1 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 1 sökord: Bolle sökord2: Bolle sökord3: bolle
textinformationbild
Bildtext:
Slåttern på Bollegård i Bergvik.Nuv ägare Olle Hellman. Statarna har tagit paus i häsningen. På andra sidan sjön, Ö-Kyrkbyn och Tröstans lanne. Bolle var fram till mitten av 1800 talet officersboställe och ägt av kronan. Köptes av bolaget omkr 1900. 1926 köptes själva gården av familjen Ingemarsson. Medans bolaget behöll större delen av skogen. Statar systemet upphörde i och med det. Flera av statarna flyttade till de bolags ägda jordbruken i Skrämsta och Andersfors. (källor bla. Aina Bolin Älgered)

Sökord: slåttern, gruppbild, gruppfoto, människor, höbärgning, höhässjor, djur, hästar
Motivkategori:arbete,
Id:14
Fotograf: okänd
Fotoår: okänt
Bildnummer: Be-lal-001
Förening: Bergsjö hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Nordanstig, Bergsjö
Teknik: Inskannad sv/v bild
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling: Bergsjö hbf
Skick: relativt gott
Reg av: Eva E
Reg datum: 2009-03-24

redigera

textinformationbild
Bildtext:
I mittén Bror Frenell legendarisk brevbärare och ledare för ungdoms fotbollen.

Sökord: medaljer, människor
Motivkategori:gruppfoto
Id:585
Fotograf:
Fotoår: omkring 1960
Bildnummer: be-ht-1529
Förening: Bergsjö Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats:
Teknik: filmnegativ, 56x56 mm, s/v; inskannad 1200 dpi, 74x74 mm, 24 bitar färg
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr: be-ht-1529
Samling:
Skick:
Reg av: SDB
Reg datum: 2010-04-22

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Helge och Irma Hedströms häst från Hans-Sticks i Ö-Tanne. Bakom hästens bak är Stöm-backan och så syns Ström-Harald Wadins häsvarse. Th raksträckan mot Åkern som kallas Messarve. I bakgr. gårdarna Bygge och Tannänge i Kyrkbyn vid Kyrkbybergets fot. Samt längst bort Bolleberget.

Sökord: djur, hästar, landskap
Motivkategori:djur
Id:917
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: be-ht-2225
Förening: Bergsjö Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats:
Teknik: filmnegativ, 55x55 mm, s/v; inskannad 1200 dpi, 74x74 mm, 24 bitar färg
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr: be-ht-2225
Samling:
Skick:
Reg av: SDB
Reg datum: 2010-08-12

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Trösten och Tröstenstjärn. Th Brodins och tv i diset skymtas Ersk-Ors (Nilssons). I bakgr Bolleberget.

Sökord: natur, vyer, vattendrag
Motivkategori:landskap
Id:1118
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: 154p
Förening: Bergsjö Hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Nordansti, Bergsjö, Trösten
Teknik: 720 dpi, 150x100 (155x103)
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av: bhf//j.e
Reg datum: 2012-01-12

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Hästpremiering på gården Bolle i Bergvik. Mannen längst till th bakom hästen är Arvid Nilsson från gården Bygge i Kyrkbyn.

Sökord: auktion, folksamling
Motivkategori:folksamling
Id:1149
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: 183y
Förening: Bergsjö Hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Nordanstig, Bergsjö, Bolle
Teknik: inskannat foto
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av: bhf//j.e
Reg datum: 2012-03-08

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Från Kyrktornet mot söder och Bolleberget. Gårdarna i mitten är t.v. "Ystigårn", gårdens röda hus är numera flyttad till Hembygdsgården. T.h. "Västigårn". Byggnaden till vänster i Västigårn flyttades på tjugotalet några hundra meter väster ut.Hemmanet delades och den flyttade delen blev Nilssons.Längst t.v. Bolle. Alla byggnader på bilden ligger faktiskt i byn Högen.

Sökord: Ystigårn, bolle, Utigårn, vyer
Motivkategori:landskap
Id:1168
Fotograf: Bror Sjöberg
Fotoår: 1900-1905
Bildnummer: bs-6-105
Förening: Bergsjö Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Nordanstig, Bergsjö
Teknik: inskannat foto
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: Jan Eng ägare av glasplåt
Skick:
Reg av: bhf//j.e
Reg datum: 2012-04-30

redigera