Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: ångsåg     
Aktuell sida:1 Totalt antal sidor:2 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 2 sökord: ångsåg sökord2: Ångsåg sökord3: ångsåg
textinformationbild
Bildtext:
Enl. Länsmuseets bok "Dellenbanan", skriven av Gunvor Gustavsson, är det Forssa ångsågs brädgård i Hillen år 1868. Till höger i bakgrunden sågens inspektorsbostad med lusthus som senare blev tjänstebostad för flottningschefen vid Dellarnes flottningsförening. Arvid Svensson 1918-1943. Conrad Holm 1943-1960-talet då flottningen upphörde.

Sökord: industribyggnader, Forssa ångsåg, Hillen, brädgård, industribilder
Motivkategori:industribilder
Id:196
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: hj37
Förening: Forsa Sockens Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats:
Teknik:
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av:
Reg datum:

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Forssa Ångsåg

Sökord: industribilder
Motivkategori:industribilder
Id:212
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: hj51
Förening: Forsa Sockens Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats:
Teknik:
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av:
Reg datum:

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Forssa Ångsåg

Sökord: industribilder
Motivkategori:industribilder
Id:214
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: hj7
Förening: Forsa Sockens Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats:
Teknik:
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av:
Reg datum:

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Forssa Ångsåg

Sökord: industribilder
Motivkategori:industribilder
Id:255
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: hj21
Förening: Forsa Sockens Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats:
Teknik:
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av:
Reg datum:

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Forssa Ångsåg? Text på kortets baksida: Forsasågen omkr. 1897. 2 st Aug Åström. 2/ Faktor L. H-vall.

Sökord: sågverk, gruppfoton, Forssa ångsåg, Forsasågen, industribilder
Motivkategori:industribilder
Id:1015
Fotograf:
Fotoår: omkr. 1897
Bildnummer: ind-A-1
Förening: Forsa Sockens Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats:
Teknik: inskannat s/v foto 11x16 cm
Rättighet: Forsa Sockens Hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av:
Reg datum:

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Forssa ångsåg? Text på kortets baksida: Forsasågen omkr. 1897. 2 st Aug Åström. 3/ Faktor L. H-vall.

Sökord: sågverk, gruppfoton, Forssa ångsåg, Forsasågen, industribilder
Motivkategori:industribilder
Id:1016
Fotograf:
Fotoår: omkr. 1897
Bildnummer: ind-A-2
Förening: Forsa Sockens Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats:
Teknik: inskannat s/v foto 11x16 cm
Rättighet: Forsa Sockens Hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av:
Reg datum:

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Arbetarbostad för flera familjer som hade sitt arbete på Forsa ångsåg i Hillen. Den låg ovanför inspektorsbostaden till ångsågen. Staketet som syns till vänster på bilden omgärdar Inspektorsbostaden./Gunnar Holm

Sökord: hus, landskap, Bengtsson, 1920-30 talet
Motivkategori:hus
Id:1835
Fotograf: Arthur Bengtsson, Rolfsta
Fotoår: 1920-30 talet
Bildnummer: ab-A-4
Förening: Forsa Sockens Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hudiksvall, Forsa, Hillen
Teknik: inskannad negativ 7x12 cm s/v, 8-bitars gråskala
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av:
Reg datum:

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Norrlands äldsta sågverk Forssa ångsåg, Hillen, under rivning omkring 1913

Sökord: industribilder, Forssa, ångsåg, Hillen, omkring år 1913
Motivkategori:industribilder
Id:4028
Fotograf:
Fotoår: omkring 1913
Bildnummer: xx-ALC-92
Förening: Forsa Sockens Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hudiksvall, Forsa
Teknik: inskannat s/v foto 9x14 cm
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av: MN
Reg datum: 2007-04-25

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Flottningsleden vid dammen i Hillen där tidigare Forsa ångsåg låg. Denna flottningsled ifrån Tamms kanal i Näsviken och ner till Hillen ersatte den tidigare flottningsleden ifrån Tut via Ingan och över sjön Vågen på mitten av fyrtiotalet.

Sökord: Näsviken, flottningsränna, blommor
Motivkategori:Kulturlämningar
Id:6111
Fotograf: Ragnar Forsberg
Fotoår: Okänt
Bildnummer: Forsa-Fränö-186
Förening: Forsa Sockens Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hudiksvall, Näsviken
Teknik: 10 x14cm foto. SV/bild. 8-bitars gråskala
Rättighet: Forsa Sockens Hembygdsförening. Sockenbilder
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: Forsa-Fränö-samlingen
Skick: Gott
Reg av: R. Molarin
Reg datum: 08-09-10

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Forsa ångsåg i Hamre strömmar

Sökord: Fabrik, skorsten, hus
Motivkategori:fabriksbild
Id:6173
Fotograf: okänd
Fotoår: okänt
Bildnummer: for-A-4
Förening: Forsa Sockens Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hudiksvall, Forsa
Teknik: inskannat negativ 12x15 cm, s/v, 8-bitars gråskala .1200dpi
Rättighet: Forsa Sockens Hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: Forsa sockens hembygdsförening
Skick: gott
Reg av: ME
Reg datum: 2008-11-12

redigera